10.10.2018 hallituksessa päätettyä

Toimihenkilöt

Tommi Ahtonen ilmoitti jättävänsä sihteerin tehtävät. Matti Taina hoitaa sihteerin tehtäviä vuosikokoukseen asti.

Jatkettiin toimenkuvien ja niihin liittyvien vastuiden läpikäyntiä, vuorossa olivat sihteeri, jäsensihteeri ja tiedottaja.

Hallitus keskusteli uudesta jäsenrekisteristä, Yhdistysavain.fi, joka on hyvin joustava ja käyttäjäystävällinen, mm. jäsen voi itse päivittää omat tietonsa. Asiaa selvittävät Frans ja Arto. Asiaan palataan seuraavassa kokouksessa.

Ilmoitusasiat

Vedet on suljettu 5.10. Jätekatokset on tyhjennetty ja jäteastiat on pesty 8.10.

Metsästysseuran kaniiniloukutus ei ole vielä käynnistynyt, mutta ilmojen kylmetessä toiminta alkaa.

Omenalavat ovat tänä vuonna tulleet todella kalliiksi. Etsitään yhdessä ensi vuonna vaihtoehtoisia tapoja omenakuormasta selviytymiseen.

Jäsenasiat

Yksi omistajanmuutos.

Talousasiat

Käytiin läpi taloustilanne.

Taimi ja Eeva valmistavat seuraavaan kokoukseen ehdotuksen toimihenkilöiden palkkioiden jakautumisesta. Vuosikokous on hyväksynyt tietyn kokonaissumman palkkioihin.

Toimenpideluvat

Hyväksyttiin tullut toimenpidelupahakemus.

Syyskokouksen antamat evästykset

Syyskokous pidettiin 24.9. klo 18.

Jäsenistö kannatti Marjalan kunnostamista ja antoi laajassa keskustelussa tukensa hallituksen ja työryhmien toimille ja esitetyt suunnitelmat saivat laajaa kannatusta.

Marjala-työryhmät käyvät läpi hyväksyttyjä ja esitettyjä uudistuksia ja priorisoivat ne; on toteutettava, on hyvä tehdä ja voidaan tehdä, jos rahat riittävät. Hallitus päättää työryhmien esittelystä (Frans ja Rauni) kaikki hankinnat ja urakkatarjoukset ja seuraa kokonaistilannetta, jotta pysytään määrärahojen puitteissa. Hallituksen puheenjohtaja päättää asian ottamisesta kokouksen tai sähköpostikokouksen asialistalle.

Rakennusvalvontavirastolta selvitetään / haetaan pysyvää lupaa Marjalassa pidettäviin tilaisuuksiin, jossa on määritelty tilassa kerrallaan olevien henkilöiden suurin sallittu lukumäärä (Arto ja Taisto).

Toimikuntien kuulumiset

 • kulttuuritoimikunta
  • Vuoden 2019 suunnittelu alkaa 29.10.
 • ympäristötoimikunta
  • Ei raportoitavaa
 • huoltotoimikunta
  • Viimeisin sauna 29.9. ja seuraava Tapaninpäivän sauna.
  • Sähköt luettu 8.10.
 • rakennustoimikunta
  • Sillan vieressä olevan huoltokanaalin suojavaneri on irronnut. Puistovastaava Päivi Apajalahden ilmoituksen mukaan ko. kohde kuuluu yhdistyksen vastuulle. Yhdistys korjaa / korjauttaa (Leo).

SSPL:n ja aluejärjestön kuulumiset

 • Rauni esitteli aluejärjestön asioita laajasti, mm. kaikki siirtolapuutarhat on kutsuttu kaupungin tapaamiseen, jossa mm. annetaan palautetta siitä, miten kaupungin lupaamat toimenpiteet ovat edistyneet. Kuultiin myös siirtolapuutarhatyöryhmän työstä.

Muut asiat

Kesällä toteutettu uusi katselmuskäytäntö herätti paljon keskustelua ja hallitus totesi, että sitä on kehitettävä ja päätti palata asiaan ennen seuraavaa katselmuskautta.