15.5.2018 hallituksessa päätettyä

Ilmoitusasiat

 • kaupunki on jatkanut viemäreiden puhdistusta, Eerola -yhtiö on saanut pienen kaivinkoneen, jolla saadaan loputkin viemärit puhtaaksi
 • Fiskarsin työkalulainaamo tulee Marjalan vieressä olevaan varastoon, työkalujen lainausvihko on hankittu varastoon
 • Marjalassa on ikkunat aukaistu ja kaksi lasia on käyty korjaamassa

Talousasiat

Saunalippuvihkoja saa ostaa tänä kesänä sekä kioskilta että saunalta.

Toimenpidelupia on jäänyt laskuttamatta vuosilta 2016-2017 yht.12kpl. Hallitus päätti jälkilaskuttaa toimenpidelupamaksut. Sihteeri kerää annetuista toimenpideluvista listan Eeva Rintalalle.

Päätettiin jatkossa jälkilaskuttaa kaikki toimenpideluvat yhdistyksen laskulla.

Marjalaprojektin tilannekatsaus sekä toimintasuunnitelmasta päättäminen

Frans esitteli laatimansa:

 • hankesuunnitelman
 • kustannusarvion
 • Marjalan kokonaiskulut eriteltynä

Fransin laajan taustatyön perusteella hallitus totesi tuleviksi toimenpiteiksi:

 • Marjalaprojektin tulevaa taloustiedottamista haluttiin selkeyttää, jotta jäsenistö ymmärtää paremmin taloustilanteen
 • 2016 vuosikokouksen päätökset Marjalaprojektista eivät ole selkeitä, ne päätettiin selkeyttää 20.5 järjestettävässä yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa
 • lisälainaa tai ylimääräisiä maksua ei tarvitse kerätä jäsenistöltä
 • yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa hallitus hakee jäsenistöltä hyväksynnän Fransin pohjaesitykselle
 • kilpailutukselle päätettiin antaa tarpeeksi aikaa
 • hankesuunnitelman 1-3 vaiheet on tarkoitus toteuttaa syksyyn mennessä
 • päätettiin käyttää mahdollisimman paljon talkooväkeä, varsinkin ulkotöissä
 • yhdistyksen ylimääräisen kokouksen jälkeen laaditaan toteutussuunnitelma, jossa kartoitetaan, mitä voidaan tehdä talkootyöllä ja mitkä asiat vaativat asiantuntijoita
 • Eeva selvittää kerhotalolainan korkosopimuksen kustannukset siinä tilanteessa, jos hallitus päättää maksaa ylimääräisen lyhennyksen
 • Frans esittelee hankesuunnitelman ja kustannusarvion yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa 20.5

 

Yhdistyksen ylimääräisen kokouksen valmistelu

Arto hoitaa Marjalaan projektorin ja äänentoistolaitteet. Frans ja Tommi testaavat niiden toimivuuden ennen kokousta. Juha järjestää kahvituksen ja Heikki nimilistat.

Päätettiin käyttää äänioikeuden mukaisia äänestyslipukkeita ilman erillistä tekstiä aiheesta mahdollisiin äänestyksiin.

Elise Kivimäki on luvannut toimia puheenjohtajana kokouksessa.

 

Kevätinfon suunnittelu

Rauni vetää kevätinfon.

Kevätinfossa otetaan esille mm. Fiskarsin lainaamo, avoimet puutarhat tapahtuma, Marjis 2030 -projekti.

Sirkka-Liisa Lindberg puhuu talkoista ja Tuija Lujanen-Lampi kertoo palstakatselmuksista.

 

Ministerin vierailu ja siihen valmistautuminen

Tommi kertoi lyhyesti taustoja ministeri Kimmo Tiilikaisen mahdollisesta tutustumisesta Marjaniemen siirtolapuutarhaan tänä kesänä. Alustava päivämäärä on 5.6.

Päätettiin asettaa työryhmä valmistelemaan vierailua, Taimi, Tommi, Arto ja Taisto valittiin ryhmään.

 

Toimikuntien kuulumiset

 • kulttuuritoimikunta
  • Marjisinfo lehti on julkaistu
  • juhannuskokko ja bändin hankkiminen vielä valmistelussa
  • Arto ehdotti palautesivua facebookiin, jota hän moderoisi
  • Marjismarkkinat 27.5
 • ympäristötoimikunta
  • ei raportoitavaa
 • huoltotoimikunta
  • Kerhotalon laajennuksen 1v. takuutarkastus on pidetty. Taisto luovutti tarkastuksessa huomatut puutteet. Puutteet korjataan 25.5.2018 mennessä
 • rakennustoimikunta
  • ei raportoitavaa

 

SSPL:n ja aluejärjestön kuulumiset

Liiton työvaliokunta tulee pitämään kokouksensa 12.8 Marjaniemeen ja tutustuu samalla alueeseen.

Muut asiat

 • pääportin läheltä kaupunki on kaatanut isoja pajuja, kannot koettiin rumiksi ja ehdotettiin uusien puiden istutusta
 • päätettiin asettaa 20€ maksu uudelle mökkikortille hukatun tilalle, tämän toivotaan hillitsevän hävikkiä
 • Metsäportin lukitus haluttiin kuntoon
 • Metsäportin roskisovi on edelleen rikki
 • hallitus harkitsee kortittomille autoille muistutuslappua