20.8.2018 hallituksessa päätettyä

Hallintokirjan uudistaminen

Käytiin läpi aiemmin tänä vuonna tehty hallintokirjan uudistusesityksestä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vastuut. Toiminnasta vastuu on hallituksella mutta hallituksen jäsenten ei pidä itse tehdä kaikkea. Uudistusesitykseen kirjataan tarkemmin pakolliset ja muut tehtävät.

Päätettiin, että nykyiset vastuuhenkilöt käyvät läpi näillä evästyksillä ehdotuksen omalta osaltaan ja peilaavat käytännön työhönsä.

Keskusteltiin myös tulevasta tarpeesta ulkoistaa tiettyjä toimintoja. Asiasta valmistellaan puheenvuoro syyskokoukseen.

Keskusteltiin ideasta ottaa käyttöön uusien yhdistysten jäsenten ilta

Ilmoitusasiat

 • Mustapuroon tulleesta mönjästä tehty rikosilmoitus poliisille ja ympäristökeskukselle
 • Syksyn MarjisINFOn aineistopäivä 31.8.
 • Ensi kaudeksi yritetään etsiä sellainen sähköinen kalenteri, johon pääsevät kaikki katsomaan, esim. Marjala-varaukset
 • Avainsäiliö: on selvitetty pelastuslaitoksen kantaa ja päätös on, että toistaiseksi ei hankita
 • Hallitukselta on kysytty parkkipaikkojen raivaamisesta. Pysäköintipaikat ovat kaupungin vastuulla. Tässä kokouksessa ei tehty vielä päätöstä, kuinka asiassa edetään kaupungin kanssa.
 • Omenalavat: Keinukentälle tuodaan toinen lava, johon voi viedä pudokkaita. Lavasta vastaa Helsingin palolaitoksen metsästysseura, joka toimittaa omenat metsäneläimille.  Metsästysseura tulee myös syksyllä metsästämään kaneja
 • 12.9. kokous kaupungin edustajien kanssa kaavoituksesta

Jäsenasiat

Käytiin läpi toteutuneet omistajavaihdokset.

Talousasiat

Talkooasioista ei ole tulossa muutoksia. Festivaalien ym. talkookeskustelu koskee voittoa tavoittelevia organisaatioita ja heidän rahanansaitsemiskeinoja.

Päätettiin, että vanhat tuolit tullaan myymään viiden euron kappalehintaan. Rauni hoitaa myynnin käytännön järjestelyt.

Marjalan jatkosuunnitelmat

Frans esitteli Marjala-kyselyn tulokset. Marjalan sisä- ja ulkotyöryhmät on miehitetty ja työryhmät ovat hyvässä vauhdissa. Kahvilan aukioloaikojen laajentamisessa vastaajien näkökannat menivät ristiin.

Kyselyn vastaamisprosentti oli matala. Laajempaa näkökulmaa haetaan syyskokouksessa.

Syyskokouksen valmistelu

Syyskokous pidetään 24.9. klo 18.

Kokouskutsuun otettavia asioita:

 • Marjalan mahdollinen vuokraus ulkopuolisille
 • Kaavoitustilanne
 • Marjalan kehittämiseen liittyvät asiat
 • Marjalan laajentamista varten otetun lainan ylimääräinen lyhentäminen
 • Alueeseen liittyvien töiden mahdollinen ulkoistaminen

Marjalan kehittämisen tilanne

Työryhmät ovat edenneet hyvin ja sekä kattokorjaustyön että ikkunatyön suunnitellut työt on kilpailutettu. Päätettiin kattokorjaustyön ja ikkunatyön tilaamisesta. Frans toimii työn valvonnassa hallituksen edustajana.

Katselmusten jatkotoimet

Keskusteltiin ongelmatonteista. Toimenpiteet vahvistetaan vielä juristilla ja ehdotus toimenpiteiksi käsitellään seuraavassa kokouksessa.

Toimikuntien kuulumiset

 • kulttuuritoimikunta
  • Näytelmä myi hyvin, yli 250 lippua, palaute on ollut positiivista
  • Monet tapahtumat ovat keränneet sangen vähän osallistujia. Ensi vuodeksi osasta tapahtumia voidaan luopua tai niihin voidaan etsiä yhteistyökuvioita esim. Roihuvuori-seuran kanssa
  • Marjis 2030 -projekti on tehnyt haastattelupohjat mutta koehaastatteluja ei ole vielä tehty. 12.9. tavataan itäisen alueen kaavoitusjohtoa yhdessä hallituksen edustajien kanssa
  • Perustetaan luku/kirjoittajapiiri, kun löytyy vetäjä
 • ympäristötoimikunta
  • keskusteltiin katselmuksista
 • huoltotoimikunta
  • Katujakokaappeihin lisätty pistorasioita
  • Tulisuontien naisten vessan valaisin vaihdettu
  • Katuvalolamppuja vaihdettu
 • rakennustoimikunta
  • ei uutta

SSPL:n ja aluejärjestön kuulumiset

 • Työvaliokunnan kokous pidettiin Marjaniemessä 12.8.
 • Marjaniemen vastausprosentti liiton kyselyyn oli 13%

Muut asiat

 • Yhdistys ei voi antaa lupaa rakentaa viljelypalsta-alueelle mutta voidaan keskustella kaupungin kanssa siitä, voidaanko jotkut palstat yhdistää tonttiin.