21.02.2019 hallituksessa päätettyä

Marjalan jatkotyöt

Matti Taina esitteli Heikki Kylliäisen laatiman Marjalan vanhan osan kunnostuksen eri osa-alueista saadut hinta-arviot koosteen. Useat tarjoukset ovat vanhentuneet, joten niistä on pyydettävä uudet tarjoukset.

Hallitus keskusteli perusteellisesti määrärahan riittävyydestä ja kunnostuskohteista, ja rajasi kunnostuskohteita niiden tärkeyden mukaan ja ottaen huomioon käytettävissä olevan määrärahan.

Hallitus viittasi kokouksessaan 1/2019 30.1.2019 tehtyyn priorisointiin ja päätti seuraavista lisäpriorisoinneista ja toimista:

  1. Vanhan pääoven syvennyksen poistoa ei tehdä mutta vanhat ovet uusitaan.
  2. Kahvilan ovea ei siirretä eikä sitä vaihdeta leveämpään oveen.
  3. Lisäpriorisoinnit, kunnostukseen käytettävissä oleva määräraha ja kunnostuksen kokonaistilanne käydään läpi sisä- ja ulkotyöryhmien vetäjien kanssa pidettävässä yhteiskokouksessa, tavoitteena laatia yhteinen tilanneselvitys ja päätösesitys vuosikokoukselle.
  4. Hallitus antoi Heikki Kylliäiselle tehtäväksi pyytää päivitetyt tarjoukset ja laatia töistä koosteen hinta-arvioineen mahdollisimman pian.

Talousasiat

Käytiin läpi ja hyväksyttiin talousarvio, joka esitetään vahvistettavaksi vuosikokouksessa. Siinä esitetään vesi- ja sähkömaksujen ja jäsenmaksun korottamista kustannusten nousun vuoksi. Uutena maksuna esitetään yleisten alueiden hoitomaksua (100 euroa/mökkikunta/vuosi) yhdistyksen hoitovelvoitteiden rahoittamiseksi. Tulo- ja menoarvioehdotuksen tuotto-/kulujäämä osoittaa 16 407,29 euroa miinusta.

Hyväksyttiin aloite, että toimikuntien jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 15 €/kokous 7.4.2019 alkaen. Kokouksista on laadittava pöytäkirjat ja hallitus päättää toimikuntien koosta ja nimeää jäsenet.

Hallitus päätti puheenjohtajan ja taloudenhoitajan esityksestä ulkoistaa yhdistyksen kirjanpidon ja eriyttää sen taloudenhoitajan tehtäväkokonaisuudesta.

Talkoiden kehittäminen

Pienryhmä on selvittänyt talkoovelvoitteen verotusseuraamuksia. Päätettiin, että järjestetään täysin vapaaehtoisia talkoita, jotka kohdistuvat mm. yleisten alueiden hoitotöihin. Luovutaan esitetystä huoltotyön teettämisestä ja 100 euron huoltomaksun palautuksesta.

Muut vuosikokouksen valmisteluasiat

Hallitus hyväksyi vuosikokousasiakirjan asialistaan, toimintakertomukseen ja toimintasuunnitelmaan tehtyjen muutosten, korjausten ja lisäysten jälkeen.

Hallitus hyväksyi yhdistyksen uudet järjestyssäännöt, niihin tehtyjen muutosten jälkeen, ja päätti esittää ne vuosikokouksen vahvistettavaksi.

Toimikunnat

Hallitus päätti toimikuntalaitoksen tehtävistä ja niiden jaosta sekä toimihenkilöistä ja työvaliokunnan perustamisesta esityksen mukaan.

Tulevaan MarjisINFOon yritetään saada mainoksia. Päätettiin mainoshinnoista.

Marjalan kioskin luukkuun on asennettu lämpöeriste. Keittiön huippuimuri oli kytketty päälle.

 

Päätettiin saunan hormin korjaamisesta.

 

Ympäristöryhmä on päivittänyt katselmuslomakkeet. Toukokuussa on tulossa kompostointiluento.