21.2.2018 hallituksessa päätettyä

Ilmoitusasiat

Ei ilmoitusasioita, ei jäsenasioita.

 

Talousasiat

Hallitus tekee yhdistyksen kokoukselle esityksen kerhotaloprojektiin korvamerkityn rahan käytöstä. Oletuksena on, että kerhotalo Marjalan jäljellä olevat työt sekä hankinnat eivät ylitä kerhotaloprojektin budjetoitua kustannusta.

 

Vuosikokouksen valmistelu

Käytiin läpi ja hyväksyttiin vuosikokousmateriaaliin tuleva vuosikertomus sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio. Tarkastettiin materiaalin kokoaminen, postitus sekä kokouksen tekniset järjestelyt.

Hallitusehdokkaita tarvitaan. Lisätään asiasta tiedotus nettisivuille ja FB-sivulle.

 

Tietosuojaseloste

Käytiin läpi ja hyväksyttiin henkilörekisterilain mukainen tietosuojaseloste. Seloste liitetään yhdistyksen nettisivuille ja se on nähtävissä myös vuosikokouksen yhteydessä.