21.3.2018 hallituksessa päätettyä

Talousasiat

Kokous oli sähköpostikokous, jossa päätettiin seuraavat asiat:

Päätettiin valtuuttaa Taisto Vuohtoniemi allekirjoittamaan kerhotalo Marjalan puretun keittiön urakkasopimus. Urakan tekee Maanus Kukk.

Taisto Vuohtoniemi ja Leo Pusa jääväsivät itsensä tästä päätöksestä. Muut kannattivat yksimielisesti esitystä.

Päätettiin esittää vuosikokoukselle talkootuntien määräksi 5 ja/tai tukimaksuksi 100 euroa.