22.11.2018 hallituksessa päätettyä

Toimihenkilöt

Hallitus hioo toimenkuvia vastaamaan nykyisiä tarpeita. Tällä kertaa käytiin läpi tietotekniikkavastaavan, taloudenhoitajan ja kirjanpitäjän toimenkuvat.

Tietotekniikkaavastaavan nykyisten tehtävien lisäksi hän vastaa jatkossa myös digitaalisten tietojen tallentamisesta, ohjelmistojen hankinnasta, tietoteknisen ympäristön kehittämisestä ja yhdistyksen tulostimien ylläpidosta.

Frans Wärn ottaa yhteyttä Heikki Valtoseen ja keskustelee digitaalisessa muodossa lähetettävistä televisiolähetyksistä, koska analogiset tv-lähetykset ovat päättymässä vuoden 2020 jälkeen. Yhdistyksen on hyvä varautua ko. muutokseen ja selvittää tarvittavat toimenpiteet ja jäsenten tiedottaminen.

Kerhoisäntä Juha Keränen vastaa jatkossa yhdistyksen av-laitteista ja videotykistä sekä niiden käytön perehdytyksestä. Arto Härkönen antaa Juhalle laitteiden perehdytyskoulutuksen ennen Marjalan seuraavan kauden alkua.

Ilmoitusasiat

Kaniinien ja rusakoiden metsästys alkoi 2.10. ja kaniinien loukutuspyynti 2.11.

Alueella on saatu kiinni yksi ulkopuolinen, joka tavattiin heittelemästä tavaroita mökin seinään. Poliisi haki.

Kaupungin toimeksiannosta Sitowise Oy:n henkilöt suorittivat lokakuun lopussa hulevesiin liittyvää kartoitusta siirtolapuutarhan alueella.

Jäsenasiat

Yksi omistajanmuutos. Yritetään edelleen muistuttaa jäsenistöä siitä, että kuolinpesä ei voi olla yhdistyksen jäsenenä. Ensimmäinen artikkeli asiasta oli kevään MarjisINFOssa.

Talousasiat

Käytiin läpi taloustilanne ja päätettiin toimihenkilöiden palkkioista. Tietotekniikkavastaavan vuosipalkkioksi päätettiin 400 euroa ja jäsensihteerin 250 euroa. Muuten vuosikokouksen päättämä palkkiomäärä jaettiin edellisten vuosien suhteessa.

Toimenpideluvat

Ei uusia toimenpidelupahakemuksia.

Marjalan jatkotyöt

Frans Wärn ja Matti Taina edustavat yhdistystä valittujen urakoitsijoiden kanssa käytävissä neuvotteluissa.

Kattoremonttia koskeva tarkentava urakkaneuvottelu pidetään 23.11. Ikkunoiden vaihto on käynnistymässä 26.11.

Rauni kertoi, että työryhmät jatkavat töitään. Hallitus edellytti, että työryhmien esitykset valmistuvat 2019 vuosikokoukseen mennessä.

Sauna

Hallitus päätti, että saunan alakerran varastotilasta tehdään jäsenistölle ja yhdistykselle askartelu- ja korjaustila, jossa voidaan tehdä erilaisia pienimuotoisia korjaus-, kunnostus- ja valmistustöitä. Saunan alakerta siivotaan, maalataan ja tilan valaistus uusitaan. Kustannukset katetaan kunnossapidon momentilta. Hallitus totesi myös, että saunavastaavaa on aina informoitava saunaa koskevista töistä ja muutoksista.

Hallitus päätti, että saunatoimikunta voi järjestää yksityissaunan myös saunan normaalin lämmityskauden ulkopuolella, hintaan 200 euroa. Saunaa ei saa käyttää kaupalliseen tarkoitukseen, ja sitä saavat lämmittää vain ne saunatoimikunnan jäsenet, jotka ovat saaneet saunan lämmittämisestä perehdytyksen.

Toimikuntien kuulumiset

 • kulttuuritoimikunta
  • Vuoden 2019 suunnittelu on vauhdissa. Roihuvuori-seuran kanssa on tulossa yhteispalaveri lähialueyhteistyöstä
 • ympäristötoimikunta
  • Ei raportoitavaa
 • huolto- ja rakennustoimikunta
  • Pääportin sillan tekniikkakoteloinnin irronnut kansi on korjattu ja porttien lukot uusittu, lukuun ottamatta metsäportin henkilökulkuporttia, jonka lukko vaihdetaan keväällä.
  • Leo ilmoitti, että kuljetuskärryt laitetaan säilöön roskakatoksiin talven ajaksi ennen lumien tuloa – marraskuun aikana (Leo Pusa hoitaa).

SSPL:n ja aluejärjestön kuulumiset

 • SSPL etsii uusia alennuskohteita lähiseudun alan myymälöistä