27.9. hallituksessa päätettyä

Ilmoitusasiat 

Mustapuron tulvan vuoksi jäteauto ei päässyt tyhjentämään roskiksia. Jätesopimus on nyt tehty kirjallisena. Pääportille saadaan kaksi kartonkikeräyslaatikkoa.

 

Kerhotaloprojektin tilannekatsaus

Laajennusosa on otettu vastaan tänään 27.9. Lisätyönä tehdään vielä isompaan kioskin aukkoon ruloluukku.

Leo Pusa hankkii lämpöpumpun.

 

Syyskokouksen antamat evästykset

Keskusteltiin syyskokouksen antamista evästyksistä ja esille tulleista asioista.

Syyskokouksessa edellytettiin, että hallitus ottaa tiukemman otteen sääntöjen noudattamiseen. Päätettiin valmistella vuosikokouksen hyväksyttäväksi uusi käytäntö.

Perustettiin toimikunta, joka tekee selkeän esityksen vuosikokoukselle siitä, mitkä ovat kaupungin määräyksiä ja mitkä yhdistyksen täydentäviä määräyksiä ja ohjeita sekä esityksen tarvittavista muutoksista. Toimikuntaan kuuluvat Eeva Rintala, Arto Härkönen ja Christine Barck.

Jenni Korte järjestää jäsentilaisuuden, jossa on mahdollisuus kommentoida sääntöjä ja määräyksiä sekä tehdä niihin muutosehdotuksia.

Leo Pusa esittelee vuosikokouksessa liittoon kuulumisen etuja.

Taimi Manninen selvittelee alueen suojelupäätöksen edellytyksiä.

 

Toimikuntien kuulumiset

Kulttuuritoimikunta: Sovittiin, että kulttuuritoimikunta valmistelee oman budjetin ensi vuodelle.

Ympäristötoimikunta: Ei raportoitavaa

Huoltotoimikunta: Kausi on ohi 1.10. lukien. Vedet suljetaan 6.10.

 

SSPL:n ja aluejärjestön kuulumiset

 Aluejärjestö tekee siirtolapuutarhojen yhteisen aloitteen kaupungin ohjeiden selventämisestä.

 

Muut mahdolliset asiat

Keskusteltiin talkoomaksusta ja päätettiin valmistella vuosikokoukselle selvitys siitä, minkälaisia kustannuksia aiheutuisi nyt talkoilla hoidettavien töiden ulkoistamisesta.

 

Seuraavat kokoukset

Seuraava kokous on 7.11.2017 klo 18.