30.01.2019 hallituksessa päätettyä

 

Talousasiat

Taloudenhoitaja esitti hallitukselle, että yhdistys luopuu käteisen rahan käsittelystä ja siirtyy pankkikorttimaksamiseen kaikessa yhdistyksen toiminnassa. Perusteluna hän mainitsi käteisen rahan käsittelykustannukset, turvamiesjärjestelyt ja työmäärän. Yhdistyksen tilintarkastaja pitää lausunnossaan muutosta hyvänä.

Hallitus päätti, että yhdistys siirtyy 1.5.2019 alkaen käyttämään kaikessa maksuliikenteessään ainoastaan pankkikorttia. Ennen sitä on varmistettava, että korttimaksulaitteita on riittävä määrä. Eeva hankkii niitä tarvittaessa lisää.

Taloudenhoitaja esitteli hallitukselle tuloslaskelman, taseen ja vertailulaskelman.

Hallitus hyväksyi yksimielisesti tilinpäätöksen ja allekirjoitti sen.

Talkoiden kehittäminen

Hallitus päätti puheenjohtajiston ja taloudenhoitajan esityksestä seuraavaa:

 1. Vanha talkootyökäytäntö lakkautetaan. Tilalle tulee jokaista mökkikuntaa koskeva vuosittainen noin 100 euron huoltomaksu. Huoltomaksu palautetaan mökkikunnalle, kun se on suorittanut yhdistyksen järjestämän vähintään viisi tuntia kestävän huoltovelvoitteen.
 2. Maksun palautusta koskevat mahdolliset veroseuraamukset selvitetään veroviranomaisilta ja asiantuntijoilta.
 3. Mikäli uudesta menettelystä ei seuraa tuloveroseuraamuksia, viedään hallituksen esitys 6.4.2019 pidettävän vuosikokouksen hyväksyttäväksi.

Hallitus perusti toimenpideryhmän, jonka tehtävänä on selvittää muutokseen liittyvät käytännön asiat ja toimenpiteet 17.2.2019 mennessä. Työryhmään nimettiin: Eeva Rintala, Heikki Niemi ja Matti Taina.

Ilmoitusasiat ja muut asiat

Mustapuron ylittävän sillan vesijohto oli jäätynyt viikolla neljä. Sähkövastaava kävi lisäämässä vastusten tehoa, jolloin tukos suli pois.

Sauna: Työtila on maalattu. Risto Kivelä tekee sähkötyöt lähiviikkoina.

Arto luo Facebook-sivuille avauksen, johon halukkaat voivat liittää mainoksia, kuten fyysiselle ilmoitustaululle. MarjisInfo-lehdessä voi mainostaa määritellyssä maksullisessa mainostilassa. Arto sai tehtäväksi laatia hallitukselle esityksen mainosilmoitusten hinnoittelusta.

Jo perinteeksi muodostuva jurttasauna on kuumana keinukentällä 9.3. klo 12-15. Yhdistyksen yhdyshenkilönä Stoaan päin toimii Leo Pusa.

Marjis 2030 -työryhmä ei ole saanut vastauksia kaupungilta siihen, miten edetään suojelumerkinnän kanssa. Ehdotus: Vuosikokoukseen esitys, että hallitus voi ryhtyä toimiin kuntalaisaloitteen valmistelemiseksi ja valmiista aloitteesta tehdään päätös syyskokouksessa 2019. Hallitus päätti yksimielisesti toimia ehdotuksen mukaisesti.

Taidenäyttelylle ei ole enää järjestäjää. Järjestäjää voisi kuuluttaa vuosikokousmateriaalissa ja itse kokouksessa. Hallitus päätti kuuluttaa.

Arto esitti vuosikokoukseen väliajan nakkimukitarjoilua. Tätä ei tällä kertaa katsottu mahdolliseksi.

Arto esitti, että uusien järjestyssääntöjen yhteydessä uusitaan porteilla olevat vanhat ankeat kyltit ”Asiaton oleskelu edesvastuun ja pykälän 13b nojalla kielletty”, uusilla kylteillä: ”Marjaniemen siirtolapuutarha-alue on avoinna touko-syyskuussa klo 7-22. Tervetuloa! Muistathan, että mökkien pihat ovat yksityisaluetta.”

Hallitus päätti uudistaa kyltit esityksen mukaisesti. Leo Pusa tilaa uudet kyltit mahdollisimman pian.

Tanssila ei pidä tulevana kesänä leiriä Marjiksessa. Onko Tanssilan leiri mahdollista korvata jollain muulla? Asiaa on tiedusteltu Roihuvuori-Seuralta.

Vaikean lumitilanteen vuoksi hallitus päätti tilata pääportin pysäköintialueen ja Omenatien sekä Metsäportin ja Marjalan välisen tien aurauksen alueella tehtävien korjaustöiden ja mökkiläisten käyntien mahdollistamiseksi. Tarvittaessa auraus tehdään uudestaan. Leo hoitaa tilauksen

Katuvalot on kytketty pois päältä 8.12.2018. Sillan tehostettu lisälämmitys on päällä vesiputkien jäätymisen estämiseksi. Vesi- ja viemäriputkien lämmityksen ohjaus on uusittu tammikuussa 2019.

Toimenpideluvat

Ei anottuja lupia.

Hallitus päätti, että toimenpidelupa-asiakirjoissa tulee aina olla kuittaukset kaikista tarkastuksista, ja että asiakirjoja tehdään kaksi kappaletta, toinen vuokramiehelle ja toinen yhdistykselle. Tästä vastaa nykyinen rakennusvastaava Leo Pusa

Marjalan jatkotyöt

Ulkotyöryhmän vetäjä Aarne Riikonen esitteli hallitukselle Marjalan vanhan osan tilanteen: Ikkunat on pääosin vaihdettu ja katto- ja räystästyöt ovat räystäiden, otsalautojen ja sadevesikourujen osalta pian valmiit. Katon huoltotyöt, saumojen puhdistus, katon maalaus ja ruuvien vaihto, tehdään kesällä 2019

Ilmanvaihto venttiilit (4 kpl) on tehty. Lattian kosteusmittaukset tehtiin joulukuussa ja uusintamittaukset tehdään keväällä, kun sisälämpötila on vähintään 15 astetta.

Esitykset: Ulkoseiniin asennetaan valmiiksi rapatut levyt. Vaihtoehto on selvästi halvempi, kuin jos seinät korjataan ja maalataan. Ulkoalueella tehdään kaadot seinistä poispäin ja seinän viereen tehdään salaoja sepelillä. Takapiha tasoitetaan ja päällystetään kivituhkalla.

Käytiin läpi myös sähkösuunnittelutarjoukset ja taloustilanne.

Esitykset kuultuaan hallitus päätti seuraavaa:

Ulkopuolisia töitä saa tilata vain hallituksen tai puheenjohtajan luvalla, ellei työryhmän vetäjälle ole annettu erikseen lupaa tilata ennalta määriteltyä työtä.

Hallitus päätti, ettei kosteusteknisesti ja taloudellisesti ole järkevää asentaa lattiaan uutta koolattua lattiarakennetta. Lattian laattapinta voidaan kunnostaa esim. PU-käsittelyllä.

Hallitus päätti tilata sähkösuunnittelun ja sähköpiirustukset. Hallitus päätti myös mitata ikkunat uudelleen.

Hallitus valtuutti Riikosen pyytämään sähkötöistä urakkatarjouksia ja Heikki Kylliäisen pyytämään sisätilojen maalauksesta urakkatarjouksia.

Lopuksi hallitus linjasi Marjalan vanhan osan kunnostusten tärkeysjärjestyksen:

Ikkunat, ulkokatto ja räystäät, sisätilat ja -lattia ja etuterassi. Kioskin luukku päätettiin teettää. Lisämietintää ja hintatietoja tarvitaan uusien ovien osalta. Uusi takaseinän ovi jää tulevaisuudessa toteutettavaksi.

Vuosikokouksen valmistelu

Kokous pidetään lauantaina 6.4.2019 klo 13 Vartiokylän työväentalolla. Jaettiin vastuut vuosikokousaineiston, toimintasuunnitelman, talousarvion ja muiden vuosikokousjärjestelyjen osalta.

Toimikuntien uudistaminen ja selkeyttäminen

Puheenjohtajiston esitys:

 1. Perustetaan uusi Tekninen toimikunta, johon yhdistetään Rakennus- ja Huoltotoimikunnat. Samalla uuden toimikunnan vetäjän nimike muutetaan yhdistyksen isännöitsijäksi (isännöitsijä) ja isäntä nimike poistuu käytöstä.
 2. Perustetaan uusi Marjala-toimikunta.
 3. Talkootoimikunta lakkautetaan. Talkoiden järjestäminen jyvitetään kullekin toimikunnalle, niiden oman toimialan mukaisesti.
 4. Kulttuuri- ja Ympäristötoimikunnat jatkavat.
 5. Toimikuntien tehtävät ja vastuut päivitetään.
 6. Toimihenkilöiden tehtävät päivitetään vastaamaan uuden toimikuntalaitoksen vaatimuksia.
 7. Perustetaan hallituksen jäsenistä ja toimikuntien vetäjistä työvaliokunta, jonka tehtävänä on päivittää ja jakaa yhdistyksen ja hallituksen vastuulla olevat tehtävät uuden toimikuntalaitoksen toimikunnille mahdollisimman pian.

 

Hallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. Uusi toimikuntalaitos astuu voimaan 1.2.2019. Jäsenistöä tiedotetaan uudistuksesta ja toimihenkilömuutoksista.

Hallitus perusti pienryhmän, johon nimettiin Rauni Söderlund pj, Leo Pusa, Tuija Lujanen-Lampi, Heikki Kylliäinen ja Matti Taina. Ryhmän tehtävänä on päivittää ja jakaa yhdistyksen ja hallituksen vastuulla olevat tehtävät uuden toimikuntalaitoksen toimikunnille 17.2.2019 mennessä.

SSPL:n ja aluejärjestön kuulumiset

 • Kansainvälisen liiton Study Sessions 2020 järjestetään ensi vuoden elokuussa Helsingissä