30.5.2018 hallituksessa päätettyä

Ilmoitusasiat

 • risut tullaan hakemaan Marjalan vierestä 31.5.
 • parkkipaikoilla on havaittu mökkikortittomia autoja parkissa, harkitaan muistutuslappujen laittoa näiden autojen ikkunaan, tilanteen jatkuessa harkitaan soittoa kaupungin pysäköintivalvontaan puh. 0931039000
 • Fiskarsin lainattavat työvälineet tuodaan 31.5, Juha Keränen hoitaa lainausta ja pitää siitä kirjaa

Talousasiat

Kattosumma/pj yllättäviin menoihin

 • isännillä ja sähkövastaavalla on oltava oikeus tehdä pieniä hankintoja yhdistyksen laskuun
 • päätettiin seurata ostoja välitilinpäätöksissä, seuraavan kerran elokuun lopussa
 • päätettiin, että ostoja tekevän on seurattava budjetin kustannusarviota

 

Keskustelun jälkeen päätettiin, että puheenjohtaja voi harkintansa mukaan  luvata/määrätä max 2000 € äkillisiin hankintoihin tai korjauksiin, kuitenkin budjetin puitteissa

Yhdistyksen ylimääräisen kokouksen evästyksenä Eeva Rintala selvitti Marjala-lainan takaisinmaksuaikataulun mahdollisesta muutoksesta aiheutuvat kustannukset. Jos lainaa halutaan lyhentää nopeammin kuin on suunniteltu, kustannus on 300€ ylimääräisestä lyhennyksestä. Tähän palataan syyskokouksessa.

Ylimääräisen yhdistyksen kokouksen jälkiarviointi ja päätösten toimeenpanon suunnittelu

 • kokous onnistui hyvin sekä hallituksen että jäsenistön arvioiden mukaan
 • Frans laatii lopullisen hankesuunnitelman ottaen huomioon yhdistyksen ylimääräisen kokouksen päätökset, jonka jälkeen perustetaan työryhmät päätettyihin asiakokonaisuuksiin
 • työryhmien olisi tarkoitus kokoontua kesän aikana ja hallitus kontrolloi ryhmiä suunnittelun aikana
 • Frans laatii jäsenistölle kyselylomakkeen kahvilan aukioloaikojen laajentamisesta ja hyväksyttää sen hallituksella, jonka jälkeen se jaetaan jäsenistön postilaatikkoihin
 • talkooväen riittävyys kaikkiin yhdistyksen järjestämiin toimiin herätti huolta
 • huomattiin myös, että kevätinfo tilaisuutta ei kannata järjestää yhdistyksen kokouksen jatkeeksi

Valmistautuminen ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen vierailuun

Ministerin avustaja on vahvistanut vierailun 5.6 n. klo 16.45

Päätettiin esitellä ministerille Taimin (vanha) sekä Taiston (uusi) mökit ja tarjota Eeva Rintalan itsetehtyä viinirypälemehua Marjaniemestä

Viljelypalstat

Viljelypalstat, jotka ovat suoraan mökin tontin yhteydessä, toivottiin liitettävän tonttiin seuraavassa vuokrasopimuksessa kaupungin kanssa. Tämä säästäisi yhdistyksen vaivaa pitää kirjaa niistä sekä toisi lisätuloja korkeamman tonttivuokran ansiosta suhteessa viljelyspalstavuokraan.

Jäteasiat

Päätettiin hankkia muovinkeräysjäteastiat roskakatoksiin. Tämä tulee kokonaisuudessaan yhdistykselle halvemmaksi, jos luovutaan yhdestä sekajäteastiasta per roskakatos. Muovinkeräys vähentää sekajätettä merkittävästi. Jäsenistöä tiedotetaan muovinkeräyksestä kun se tulee mahdolliseksi. Jätekatosten lukituksiin toivottiin vahvistusta

Toimikuntien kuulumiset

 • kulttuuritoimikunta
 • 6 on yhdistykselle vilkas päivä; kulttuurikupoli, sirkusesitys sekä ministerin vierailu
 • juhannusjuhliin ei saada VPK:ta, ensiapuvälineet ja ensisammutusvälineet kuntoon
 • talkoolaisia toivottiin juhannusjuhlien järjestelyihin
 • Marjis 2030 -hanke etenee
 • 6 helsinkiläiset saavat ilmoittaa Mustapuron tulvista
 • ympäristötoimikunta
 • ei raportoitavaa
 • huoltotoimikunta
 • roskakatosten lukituksia on korjattu
 • rakennustoimikunta
 • sähkömittarit luettu laskutusta varten
 • Taisto ilmoitti sähkömittareiden väylien olevan huonossa kunnossa, tilannetta seurataan
 • sähkön siirtohinnat nousevat, sähkösopimus on kuitenkin kilpailutettu
 • Marjalan viemärit jäätyvät talvella koska anturit putken kyljessä ovat rikki, pitäisi vaihtaa kesän kuluessa
 • Marjalan ilmalämpöpumpun ulkoyksikkö vaihdetaan

SSPL:n ja aluejärjestön kuulumiset

SSPL on lähettänyt ohjeita uudesta tietosuoja-asetuksesta.

Aluejärjestön kokous pidetään 31.5.

Muut asiat

 • pitkään jatkuneen sateettoman kauden takia Arto laatii ilmoituksen jäsenistölle tulenteon vaaroista
 • keskusteltiin viime aikoina esiinnousseista ongelmamökeistä sekä kuolinpesistä
 • keskusteltiin myös tietävätkö kaikki jäsenet nykysäännöt mökkien väreistä, toimenpidelupahakemus aina mökin väriä vaihdettaessa