4.4.2018 hallituksessa päätettyä

Ilmoitusasiat

Taimi Manninen ilmoitti kaupungin hoitaneen kaniongelmaa talven aikana. Lisäksi uuden alkoholilain tuomat muutokset ovat huomioitu kahvilassa.

Toimihenkilöiden valinta

Valittiin seuraavat toimihenkilöt:

varapuheenjohtaja:  Rauni Söderlund

sihteeri:                      Tommi Ahtonen

jäsensihteeri:            Heikki Niemi

taloudenhoitaja:       Eeva Rintala

kirjanpitäjä:               Eeva Rintala

kerhoisännät:            Juha Keränen, toista isäntää haetaan aktiivisesti

isännät:                       Leo Pusa ja Matti Taina

IT/digi-vastaava:      Frans Wärn

tiedottaja:                   Arto Härkönen

sähkövastaava:           Taisto Vuohtoniemi

tapahtumavastaava: Arto Härkönen, tarvitaan toinen vastaava avuksi

talkoovastaava:         Sirkka-Liisa Lindberg

 

Uuden tietosuoja-asetuksen velvoitteista sekä jäsenrekisterin ylläpitämisestä vastaa koko hallitus. Arto Härkönen ja Frans Wärn perehtyvät asiaan.

Toimikuntien ja työryhmien asettaminen ja niiden vastuuhenkilöiden valinta

Asetettiin seuraavat toimikunnat ja vastuuhenkilöt:

Kulttuuritoimikunta: Arto Härkönen, Anneli Korhonen, Marita Pirttimaa, Heidi Halm

Toimikunta kiinnittää erityistä huomiota mm. tilaisuuksien yhteisöllisyyteen lähialueet huomioiden, asemakaavan mahdolliseen suojeluun (rp/s), Marjis 2026-projektiin.

Ympäristötoimikunta:  Eija Säynevirta, Tuija Lujanen-Lampi, Mirja Tarvainen, Taimi Manninen

Toimikunta kiinnittää erityistä huomiota mm. katselmusten, kurssien sekä oppaiden kehittämiseen.

Rakennustoimikunta: Leo Pusa, Matti Taina, Tommi Ahtonen

Toimikunta kiinnittää erityistä huomiota tänä kesänä mm. kaupungin kanssa pidettävään katselmukseen. Hallitus haluaa kuulla kaupungilta selkeitä ratkaisuehdotuksia ongelmallisempiin kysymyksiin.

Huoltotoimikunta: Leo Pusa, Taisto Vuohtoniemi, Risto Kivelä, Toni Kari

Marjalatoimikunta: Matti Taina, Frans Wärn, Rauni Söderlund, Heikki Niemi, Taimi Manninen

Toimikunnan tehtävänä on laatia selkeä suunnitelma mitä Marjalassa vielä pitää tehdä ja/tai korjata. Lisäksi toimikunta aikatauluttaa toimet sekä laatii kustannusarvion. Tämän jälkeen hallitus muodostaa näkemyksen asiasta ja tekee ehdotuksen. Tarvittaessa ehdotus käsitellään joko ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa tai sääntömääräisessä syyskokouksessa.

Lisäksi hallitus keskusteli Edunvalvontatoimikunnan perustamisen tarpeellisuudesta lähitulevaisuudessa, erityisesti kaupungin suuntaan. Asia tulee vuosi vuodelta ajankohtaisemmaksi Marjaniemen vuokrasopimuksen päättymisen lähestyessä. Asiaan palataan viimeistään ensi vuonna.

Vesi-infra

Päätettiin pyytä Eerola-yhtiöltä ja Hurrikaani Oy:ltä arvio vesi-infran ongelmista ja niiden mahdollisista korjaustoimenpiteistä. Päätettiin selvittää vielä kerran kaupungilta (Apajalahti) kuuluvatko sala-ojat yhdistyksen vai kaupungin vastuulle. Tarvittaessa selvitetään salaojien kuntoon saattamisen kustannus.

Jäsenasiat

Todettiin, että yleiset ohjeet mökin vaihdosta kaipaavat selkeyttämistä.

Talousasiat

Päätettiin kerätä talkoomaksut kioskin kautta, ainakin tulevana kesänä. Maksun maksamiselle asetetaan takaraja, jonka jälkeen niille mökeille jotka eivät ole hoitaneet velvoitetta annetaan muistutus. Kioskin kautta tapahtuvan maksukeräämisen toimivuutta arvioidaan syksyllä.

 

Toimikuntien kuulumiset

  • vappusauna 1.5
  • joitain vesiputkia tukossa Marjalassa, asiaa tutkitaan
  • Huoltiksen aurinkokennoihin tulossa huolto-uusinta
  • Marjalan ilmalämpöpumppu ei toimi, menee takuuseen
  • Arto Härkönen osallistuu viestintä- ja varainkeruukoulutukseen
  • Annettiin Helena Koskiselle, mökki 294, lupa ottaa hoitoonsa Kriikunatien ylijäämäkolmio.
  • Taimi Manninen tilaa roskalavat yms. kevään perustoimet

 

SSPL:n ja aluejärjestön kuulumiset

  • Siirtolapuutarha lehden välissä olevalla kortilla saa Starkista alennusta 5-30%, Leevi Ikonen Starkista hoitaa tätä
  • K-Rauta Lanternasta pitäisi saada henkilökunta-alennus mökkikorttia näyttämällä
  • Rauni Söderlundista (SSPL:n) Aluejärjestön varajäsen, Taimi Manninen on varsinainenjäsen

Muut mahdolliset asiat

Päätettiin järjestää valokuvakilpailu, säännöt päätetään myöhemmin