7.11.2017 hallituksessa päätettyä

Talousasiat

Toiminnantarkastaja on suorittanut osavuositarkastuksen kirjanpidossa. Hallituksen asettaman toimikunnan: Heikki Niemi, Christina Barck ja Eeva Rintala laatima ohje taloudenhoidosta ja kirjanpidosta hyväksyttiin.

Vakuutusten päivitys on työn alla. Kaikki vakuutukset ovat voimassa.

 

Kerhotaloprojektin tilannekatsaus

Todettiin, että projekti on valmistunut. Joitain lisätöitä, jotka eivät kuulu projektiin, on vielä jäljellä, esim. rulo kioskin luukkuun.

Päätettiin sanoa irti Elisan laajakaistasopimus.

 

EU:n tietosuojadirektiivi

EU:n tietosuojadirektiivi edellyttää, että henkilötietoja sisältävistä rekistereistä on seloste, jos selviää mitä tietoja rekisteriin talletetaan ja miten tietojen suojaus on järjestetty. Valtiovarainministeriö, Oikeusministeriö ja useat muut tahot ovat tuottaneet arjetietosuoja.fi –sivuston, jossa on tietoa tietosuojasta organisaatioille ja kansalaisille. Sivustolla on myös video, jonka avulla voi tietosuoja-asioita voi opiskella. Tietosuojasta voi myös suorittaa testin ja saada siitä todistuksen. Päätettiin, että puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja, sihteeri ja jäsenrekisterinhoitaja suorittavat arjen tietosuoja –testi. Videon katsomista suositellaan kaikille hallituksen jäsenille.

 

Hallitukselle tuodut ehdotukset

Hallitukselle on lähetetty ehdotus katselmusten menettelyistä ja oppaaksi sovellettavista säännöistä. Todettiin, että ehdotukset ja piirustus ovat hyviä. Piirustus auttaa ymmärtämään rakennustapaohjetta. Hallituksen jäsenten ei ole mahdollista ryhtyä vetämään ehdotettuja forumia ja toimikuntia.

Todettiin, että ehdotettu opas on tarpeeton, koska samat asiat ovat Marjis-infossa.

Ehdotettiin asian työstämistä edelleen ja palataan asiaan ensi vuoden ensimmäisessä kokouksessa, johon ehdottaja kutsutaan mukaan.

Taimi ehdotti lisäksi, että voisi olla ympäristöryhmä, joka hoitaa kaikki yleiset alueet.

 

Toimikuntien kuulumiset

 • Kulttuuritoimikunta
  • Ei raportoitavaa, Arto kertoi jäsenkyselyn tuloksista.
 • Ympäristötoimikunta
  • Viime viikolla oli uusintakatselmus. Keskusteltiin sääntöjen noudattamisesta ja valvonnasta.
 • Huoltotoimikunta
  • Kausi on päättynyt.
  • Sähköt. Taisto päättää katuvalojen sammuttamisesta. Mittarit luettu talvea varten ja pari katulamppua vaihdettu.
  • Muut alueen huoltoon ja rakentamiseen liittyvät asiat. HSY on ehdottanut, että jäteautoa varten hankittaisiin lukkopatruunat, joista jäteauton kuljettaja saisi porttien avaimet. Taimi selvittää patruunoiden hintoja.

 

SSPL:n ja aluejärjestön kuulumiset

Aluejärjestöstä neljä henkilöä on tänään käynyt tapaamassa apulaispormestari Anni Sinnemäkeä. Aluejärjestön ja Helsingin kaupungin yhteinen kokous oli 25.10.2017. Marjaniemestä olivat mukana Taimi ja Elise.

 

Seuraava kokous

Seuraava kokous on 24.1.2018 klo 18 Huoltiksen toimistolla.