7.8.2017 hallituksessa päätettyä

Ilmoitusasiat

 • Alueella oli ylipalomestarin palatarkastus, jossa hallituksen edustajina olivat mukana Leo, Taisto ja Taimi.
 • Omenasieppari Oy on tehnyt siirtolapuutarhoille tarjouksen ilmaisesta ylijäämäomenien keräämisestä. Todettiin, että tänä vuonna omenasato jää heikoksi ja sen vuoksi tarjoukseen ei nyt tartuta. Keskustellaan asiasta jäsenten kanssa syys- / vuosikokouksissa ja palataan asiaan ensi vuonna
 • Taimi ja Juha osallistuivat Kumpulan siirtolapuutarhan 90 vuotisjuhliin.

Talousasiat

Vakuutuksista on lähdössä kilpailutus liikkeelle.

Kaupungin ja yhdistyksen katselmukset ja niiden aiheuttamat toimenpiteet

Mustikkatien ojan varren mökkiläisten kanssa pidettiin kokous 1.8. Kokouksen muistio on jaettu hallitukselle sähköpostilla. Kokouksessa päätettiin perustaa työryhmä selvittämää tarkasti ojan tilanne ja tekemää ehdotukset.  Työryhmä kokoontuu 14.8.

Käsiteltiin myös annettujen huomautusten seuranta.

Kerhotaloprojektin tilannekatsaus

Vanha keittiö pitää tyhjentää viimeistään syystalkoissa. Keittiö puretaan sitten, kun talo on suljettu.

Syyskokous

 • Kevään Marjis-infossa on ilmoitettu ajankohdaksi 10.9., mutta se todettiin liian varhaiseksi ja päätettiin pitää kokous torstaina 21.9. klo 18
 • Ensi vuoden toimintalinjauksina ja vuosikokouksen valmisteluasioina käsitellään
  • hulevedet ja vesiasiat muutenkin
  • kevään vuosikokouksen paikka
  • ilmalämpöpumpun hankkiminen Marjalaan
  • pyydetään Helsingin kaupungilta Päivi Apajalahti kertomaan siirtolapuutarhojen pelisäännöistä ja Marjaniemen katselmuksessa esiin tulleista asioista
  • ennen syyskokousta tehdään kysely kesän toiminnan onnistumisesta

Toimikuntien kuulumiset

 • Kulttuuritoimikunta
   • Teatteri- ja taidetapahtuma toissa viikonloppuna onnistui hyvin ja näytelmä oli menestys.
   • Perinnemestari Hannu Rinne tulee torstaina luennoimaan mökin hengittämisestä ja perinnemaalien valmistuksesta.
   • Arto on hankkinut uuden videotykin.
   • Suomi 100 piknik on lauantaina 26.8. klo 12-16 Marjalan mäellä. Pauli Poranen tulee trubaduuriksi talkoopalkalla. Pikinikin jälkeen karaoke ja mahdollisesti yllätysohjelmaa. Hunajan myyjä voi tulla tapahtumaan myymään.
   • Tuoretoria ja omenamarkkinoita ei huonon sadon vuoksi tänä vuonna järjestetä.
 • Ympäristötoimikunta
  • Kaupungilta tulee pyytää terävöittämistä puita koskevaan ohjeeseen. Tehdään aluejärjestölle aloite yhteisestä kirjeestä kaupungille. Jos aluejärjestö ei lähde mukaan. lähetetään Marjaniemen oma kirje
 • Huoltotoimikunta
  • Sähkösopimus päättyy tänä vuonna ja seuraaville kolmelle vuodelle on saatu tarjous Helsingin Energialta (liite). Tarjouksessa on eri hinta kullekin vuodelle, vuoden 2019 hinta on halvempi kuin tänä vuonna. Hyväksyttiin tarjous.
   • Karvikkatien päähän on toivottu katuvaloja.
   • Muut alueen huoltoon ja rakentamiseen liittyvät asiat.
    • Roskakatoksen ovia ovat roska-auton kuljettajat rikkoneet.
    • On toivottu, että Marjalan mäelle tehtäisiin laudasta harva aitaus, johon saisi viedä risuja koko kesän. Todettiin, että se ei ole mahdollista. Risujen vienti alkaa vasta lokakuussa. On myös toivottu yhdistyksen yhteistä kompostia. Todettiin, että yhteistä kompostia ei perusteta.
    • Omenalava otetaan elokuun lopussa. Taimi tilaa.
    • Todettiin, että Marjis-avulle ei ole ollut kysyntää eikä tekijöitä.
    • Keittiötä voi vuokrata vain Marjalan vuokraamisen yhteydessä

SSPL:n ja aluejärjestön kuulumiset

Siirtolapuutarhaliiton liittokokouksessa 5. – 6.8. Marjaniemeä edustivat Taimi, Taisto ja Arto. Lisäksi Leo oli kokouksessa liiton hallituksen jäsenen ominaisuudessa. Leo valittiin toiselle kaudelle liiton hallitukseen, Pertti Laitala jatkaa liiton puheenjohtaja. Henkilövalintojen lisäksi liittokokouksessa keskusteltiin mm. jäsenmaksun alentamisesta, joka kuitenkin pidettiin ennallaan.

 

Marjaniemi järjestää liiton kohtaamispäivän ja 90-vuotisjuhlan 2020. Puheenjohtajien tapaaminen on Rovaniemellä 2019. Seuraava liittokokous pidetään 2021.

Seuraava kokous on 4.9.2017 klo 18 Marjalassa.