Julkaisut

#Marjis70 – Urbaania kesänviettoa Marjaniemen siirtolapuutarhassa 1946-2016

kirja

Kaikki mitä ikinä olet halunnut tietää Marjiksesta, löytyy nyt tästä kirjasta! Marjiksen 70-vuotisjuhlakirja kertoo siirtolapuutarhan värikkäästä menneisyydestä ja aktiivisesta nykypäivästä. Historiaa, rakentamista, taistelua, juhlia, talkoita, kerhoja, tarinoita, puutarhanhoitoa, lempipaikkoja…

Upea juhlakirja annetaan Marjiksen jokaiseen mökkiin.

Juhlakirja on myös oivallinen lahja! Lisäkirjoja voi ostaa hintaan 25 €. Kesäkauden ulkopuolella kirjaa voi tilata sähköpostitse osoitteesta marjaniemen.ryhmapuutarha@gmail.com. Kirjaan lisätään lähetyskulut 7 €.

 

YMPÄRISTÖOPAS

Kylvä, kitke, nauti sadosta PDF

Ympäristötoimikunnan opas sisältää meille kaikille marjislaisille tärkeitä vinkkejä, ohjeita ja hyväksi todettuja toimintapoja. Sisältää mm. tietoa kasvillisuudesta, kasvinsuojelusta, rakentamisesta, vesien käsittelystä ja monesta muusta tarpeellisesta. Kannattaa lukea!

Kerhot

Marjiksessa toimii useita erilaisia harrastuskerhoja ja -piirejä. Seuraa aina MarjisINFO –tiedotuslehteä sekä ilmoitustauluja ajankohtaisimmista tapahtumista.
Lue lisää

Talkoot

Talkoovastaavat

Sirkka-Liisa Lindberg

Puolukkatie 165
050 579 7500

 

Käy varaamassa oma talkootyösi huoltorakennuksen pesutuvan talkookansiosta.

Talkoovelvoite on yhteensä 6 tuntia/ mökki. Yleisillä kevät- tai syystalkoilla voi kuitata 2 tuntia talkoovelvoitteesta. Kaikilla yhdistyksen jäsenillä on voimassaoleva talkoovakuutus tapaturmien varalle.

Vuosikokouksen 2017 päätöksellä talkoovelvoitteen 75 vuoden ikäraja on poistettu, jotta saamme tarpeeksi talkoolaisia. Talkootöitä voi nyt kerätä myös esimerkiksi Avoimista puutarhoista.

Talkoovelvoitteen voi myös korvata 100 euron hoitomaksulla. Se maksetaan Marjalan kahvilaan.

Mitä talkoita haluaisit tehdä?

Talkootehtäviä on runsaasti erilaisia. On porttien sulkemista, ruohonleikkuuta, saunan siivoamista ja kassalla olemista, postin jakamista, erilaisten tapahtumien järjestämistä, lasten ohjaamista ym. Jos sinulla on joku erikoistaito tai haluat tehdä juuri tiettyjä asioita yhteiseksi hyväksi, niin kerro siitä talkoovastaavalle. Kaikkien kyvyillä on käyttöä ja kaikki apu on yhtä arvokasta – ja talkoissa tapaa aina myös uusia mökkiläisiä!

 

MarjisINFO

Keväisin ilmestyvässä MarjisINFOssa on kaikille mökkiläisille tärkeää tietoa tulevan kesän tapahtumista. Syksyn numerossa luodaan katsaus kuluneeseen kesään ja valmistaudutaan syksyyn. Tiedotuslehdet jaetaan postilaatikoihin ennen kevätinfoa ja syyskokousta.

Lue lisää

Pöytäkirjat

Vuosi- ja syyskokousten pöytäkirjat

Toimikunnat

Kulttuuritoimikunta

Puheenjohtaja Arto Härkönen

Jäsenet: Anneli Korhonen, Marita Pirttimaa ja Heidi Halm

 • MarjisInfo -lehden toimittaminen yhdessä yhdistyksen puheenjohtajan kanssa.
 • Sisäinen tiedottaminen, tapahtumien ilmoitusten teko ja vieminen ilmoitustauluille.
 • Yhdistyksen kotisivujen päivitys ja kehittäminen. (Nettivastaavan rooli selvitettävä)
 • Marjaniemen siirtolapuutarhaa koskevien artikkeleiden kirjoittaminen Siirtolapuutarhalehteen.
 • Yleisötapahtumista (esimerkiksi juhannusjuhlat, jouluomenapolku ja omenamarkkinat) ilmoittaminen Helsingin Sanomien ja Itä-Helsingin aluelehtien, kaupunginosien nettisivuille sekä musiikkitapahtumista mm. Kirkko ja Kaupunki-lehteen.
 • Ilmoitusten vieminen lähiseudun kauppojen ilmoitustauluille ja muihin sopiviin paikkoihin tietyistä tapahtumista tarveharkinnan mukaan.
 • Yhteisöllisyyden kehittäminen ja ylläpitäminen.
 • Järjestää kulttuuri- ja urheilutapahtumia, pois lukien vuosittaiset vakiotapahtumat, kuten juhannusjuhlat.
 • Osallistaa mökkiläisiä toimintaan ja niiden suunnitteluun.
 • Toimii linkkinä yhdistyksen ja paikallisten kulttuuritarjoajien (esim. Stoa) välillä.
 • Koordinoi omien vastuualueiden osalta huoltotöihin osallistuvien (talkoiden) ja ostopalveluiden käytön.
 • Raportoi toiminnastaan yhdistyksen hallitusta.
 • Laatii toimintakertomuksen ja toimintasuunnitelman hallitukselle ja yhdistyksen jäsenten luettavaksi osana vuosikokousmateriaalia.

 

Tiedotusryhmän vetäjä (kuuluu Kulttuuritoimikuntaan)

Arto Härkönen

Tiedotusryhmän vetäjä vastaa yhdistyksen sisäisen ja ulkoisen tiedottamisen järjestämisestä ja koordinoinnista yhteistyössä puheenjohtajan kanssa sekä tuuraa yhdistyksen tiedottajaa. Raportoi puheenjohtajalle, hallitukselle ja Kulttuuritoimikunnalle.

 

Yhdistyksen tiedottaja (kuuluu Kulttuuritoimikuntaan)

Anneli Korhonen

Yhdistyksen tiedottaja vastaa tiedottamisen käytännön toteuttamisesta yhteistyössä tiedotusvastaavan kanssa ja tuuraa tarvittaessa tiedotusvastaavaa. Raportoi tiedotusvastaavalle ja Kulttuuritoimikunnalle.

 

Marjala-toimikunta

Puheenjohtaja Juha Keränen, varapuheenjohtaja Rauni Söderlund

Jäsenet:

Toimikunta jakaantuu tarvittaessa eri ryhmiin, esim. kahvilan hoito, tapahtumien järjestäminen (tai eri tapahtumat hoidetaan omina projekteina, joihin valitaan vastuuhenkilöt).

 • Toimii mökkiläisten yhteenkuuluvuuden ja hyvän hengen kohottamiseksi.
 • Hoitaa kahvilatoimintaa sekä sen hankintoja, tilityksiä ja lainsäädännön toteutumista.
 • Vastaa Marjalan rakennuksesta, sen käytön valvonnasta, siisteydestä, varusteista ja ensiapu- ja alkusammutusvälineistä sekä tilan vuokraamisesta ja sen käytön opastuksesta.
 • Järjestää ennalta sovitut tilaisuudet (mm. juhannusjuhla, lasten kulttuuri- ja urheilupäivä, syysjuhla).
 • Vastaa yhdistyksen liputuksesta juhlapäivinä.
 • Koordinoi Marjalan huoltotöihin osallistuvien (talkoolaisten) ja mahdollisten ostettavien palveluiden (siivous, esiintyjät yms.) suorittajien työt ja niiden yhteen sovittamisen.
 • Koordinoi Marjalan käyttöä muuhun toimintaan (mm. kokoukset, tiedotustilaisuudet, harrastus- ja liikuntaryhmät, ”kisakatsomot”, luento- ja karaoke-yms. illat).
 • Huolehtii pesutuvan polettien myynnistä ja niiden tyhjennyksestä.
 • Marjalan yleisten roskisten tyhjennys ja huolto.
 • Raportoi toiminnastaan yhdistyksen hallitusta.
 • Laatii toimintakertomuksen ja toimintasuunnitelman hallitukselle ja yhdistyksen jäsenten luettavaksi osana vuosikokousmateriaalia.

 

Tekninen toimikunta

Puheenjohtaja Heikki Kylliäinen

Jäsenet: Leo Pusa, Taisto Vuohtoniemi, Tommi Ahtonen ja Matti Taina

Tekninen toimikunta jakaantuu yhdistyksen isännöitsijään, kolmeen ryhmään ja yhteen huoltoryhmän tiimiin:

 

Yhdistyksen isännöitsijä

Heikki Kylliäinen

 • Laatii viisivuotissuunnitelman yhdistyksen tulevista huolto-, korjaus- ja rakennustöistä.
 • Rakennusten ja laitteiden käyttö- ja huolto-ohjeiden kerääminen ja päivittäminen sekä niiden opastus.
 • Yhdistyksen rakennus- ja huoltotöiden kilpailuttaminen.
 • Turvallisuusasiat ja niistä tiedottaminen.
 • Alueen vesihuoltosuunnitelman laatiminen ja esittely hallitukselle.
 • Yhdistyksen kiinteistön jätevesijärjestelmä -lomakkeen täyttäminen ja lähettäminen.
 • Teknisen toimikunnan vetäminen ja toiminnan kehittäminen.
 • Raportoi toimikunnan toiminnasta yhdistyksen hallitusta.
 • Laatii toimintakertomuksen ja toimintasuunnitelman hallitukselle ja yhdistyksen jäsenten luettavaksi osana vuosikokousmateriaalia.

 

Rakennusvalvontaryhmä

Ryhmänvetäjä Heikki Kylliäinen

Jäsenet: Tommi Ahtonen ja Matti Taina

 • Rakentamis- ja korjaustoiminnan yleinen valvonta.
 • Rakentamisen ja korjaustöiden toimenpidelupahakemusten arviointi ja esittely hallitukselle (hallitus hyväksyy tai hylkää hakemukset).
 • Rakentamisen ja korjaustöiden valvonta sekä niiden lopputarkastukset.
 • Toimenpidelupahakemusten sekä niistä tehtyjen päätösten rekisteröinti ja rekisterin ylläpito.
 • Laskutuksen hoitaminen maksullisesta rakentamisesta: tyyppipiirustukset ja toimenpideluvat.
 • Mökkiläisten opastus rakentamis- ja korjaustoiminnasta.
 • Raportointi Tekniselle toimikunnalle.

 

Huoltoryhmä

Ryhmänvetäjä Leo Pusa

Jäsenet: Taisto Vuohtoniemi ja Matti Kuula

 • Yhdistyksen rakennusten, laitteiden ja kaluston kunnon seuranta ja huolto.
 • Pikkuvikojen korjaus mahdollisuuksien mukaan.
 • Isojen ammattitaitoja vaativien ja luvanvaraisten korjausten tilaus ulkopuolisilta toimijoilta.
 • Kalusteiden kesä- ja talvikuntoon pano (penkit, pöydät, roskikset, kuljetuskärryt ja ilmoitustaulu, yms.).
 • Jätehuollon toimivuuden seuranta.
 • Kesävesijärjestelmän avaaminen ja sulkeminen sekä sen toiminnan seuranta.
 • Roskalavojen tilaaminen, niiden sijoittaminen ja valvonta.
 • Risujen ja oksien välivarastoinnin järjestäminen ja niiden poiskuljetuksen tilaaminen.
 • Alkusammutusvälineistön kunnon seuranta ja huollon tilaaminen.
 • Yhdistyksen rakennusten, jätekatosten ja porttien lukkojen sekä porttien ja aitojen kunnon valvonta, ja niihin tehtävät huollot ja korjaukset tai korjausesitysten teko kaupungille.
 • Järjestely- ja opastustehtävät sekä alueneuvonta.
 • Porttien käytön valvonta.
 • Pysäköinnin yleisvalvonta ja neuvonta sekä tarvittaessa pysäköintivirheestä annettavien yhdistyksen huomautuslappujen kiinnittäminen ajoneuvoon.
 • Leikkivälineiden (keinukenttä) kunnon seuraaminen ja pikkuvikojen korjaaminen.
 • Huoltiksen pesutuvan, suihkujen ja vessojen sekä muiden yleisten vessojen siivouksen koordinointi yhdessä saunatiimin ja Marjala-toimikunnan kanssa.
 • Hiekkalaatikon hiekan kunnon valvonta ja tarvittaessa vaihto.
 • Yhdistyksen avaimista huolehtiminen yhteistyössä avainvastaan kanssa.
  • Avainvastaava: Tekninen toimikunta esittää uutta henkilöä hallitukselle
 • Ilkivallasta tiedottaminen hallitukselle mm. vakuutusyhtiötä, poliisia ja korjauksen organisointia varten.
 • Nurmikoiden ja pensaiden leikkauksen organisointi.
 • Salaojakarttojen, sähkölinjakarttojen ja vesijohtokarttojen päivitys ja arkistointi.
 • Ojien ja sadevesikaivojen kunnon valvonta ja korjausesitysten laatiminen sekä Mustapuron tulvien seuranta ja korjausesitysten laatiminen.
 • Yhdistyksen puutarhajyrsimen, peräkärryn, oksaleikkurin ja trimmerin vuokraus, vuokrarahastus ja em. laitteiden huolto.
 • Vesimittarien luenta ja lukemien kirjaaminen ja niistä tehtävät ilmoitukset.
 • Jätekatosten avaaminen ja lukitseminen.
 • Raportointi Tekniselle toimikunnalle.

 

Saunatiimi (kuuluu huoltoryhmään)

Tiiminvetäjä Leo Pusa

Jäsenet: Maanus Kukk, Ismo Autere, Matti Lehtola, Ari Lehtonen, Pekka Seppänen ja Jorma Virkki

 • Huolehtii saunan lämmityksestä lauantaisin sekä heinä-elokuussa myös keskiviikkoisin tai erikseen sovitusti.
 • Huolehtii saunassa tarjottavien virvokkeiden hankinnasta, hinnoittelusta ja myynnistä korttipäätettä käyttäen.
 • Saunan pikkuvikojen (suihkut, kiuas ym.) korjauksista huolehtiminen.
 • Laatii vuosikertomuksen Tekniselle toimikunnalle ja hallitukselle saunan toiminnasta.
 • Huolehtii saunan lämmityspuiden hankinnasta, pilkkomisesta ja varastoinnista.
 • Yksityissaunatilaisuuksista huolehtiminen (varaukset, lämmitys, jälkitarkastus ja laskutus).
 • Huolehtii saunan siisteydestä ja siivouksen järjestämisestä.
 • Laatii suunnitelman saunan tulevista huolto-, korjaus- ja rakennustöistä.
 • Koordinoi oman vastuualueen osalta huoltotöiden osallistujien (talkoolaisten) sekä mahdollisen ostopalveluiden käytön.
 • Saunan alakerran jäsenistön yhteisen työtilan hoito, valvonta ja opastus sekä tilan avaimen lainaus.
 • Raportointi Tekniselle toimikunnalle.

Avainvastaava (kuuluu huoltoryhmään)

Matti Kuula

 

Sähköryhmä

Ryhmänvetäjä Taisto Vuohtoniemi

Jäsenet:

 • Sähkönjakelun, jakeluverkon, sähkökeskusten ja -laitteiden sekä katuvalaistuksen ym. huoltoon liittyvät pienet korjaustyöt ja sähköasennukset (luvan varaiset työt saa tehdä vain ammattipätevä ja luvat omaava henkilö).
 • Sähkönjakelun, jakeluverkon, sähkökeskusten ja -laitteiden sekä katuvalaistuksen ym. rakentamiseen, sähköasennuksiin, huoltoon ja korjaukseen liittyvien luvanvaraisten töiden tilaaminen ja kilpailuttaminen ulkopuolisilta toimijoilta.
 • Sähkömittarin luenta mökin omistajan vaihtuessa.
 • Sähkömittareiden manuaalinen luenta laskutuksen yhteydessä.
 • Sähkön kulutuksen seuranta ja raportointi.
 • Raportointi Tekniselle toimikunnalle.

 

Ympäristötoimikunta

Puheenjohtaja Tuija Lujanen-Lampi

Jäsenet: Eija Säynevirta, Taimi Manninen, Sirkka-Liisa Lindberg, Mirja Tarvainen, Tiina Vuorelainen ja Daniel Richterich.

 • Edistää kestävän kehityksen periaatteiden toteutumista Marjaniemen siirtolapuutarhassa.
 • Alueen luonto- ja kulttuuriympäristöarvojen vaaliminen ja niiden esille tuominen.
 • Järjestää erilaisia tilaisuuksia, joissa on mahdollisuus kuunnellen, keskustellen ja kysellen oppia erilaisista ekologisista vaihtoehdoista, menetelmistä ja toimintamalleista.
 • Uusien jäsenten opastustoiminta.
 • Luonto- ja ympäristöretkien järjestäminen.
 • Tiedottaa ympäristölainsäädännön mukaisista toimintatavoista.
 • Vuosittaisten palstakatselmusten organisointi ja esiin tulleiden ongelmien raportointi hallitukselle mahdollisia jatkotoimia varten.
 • Katselmoijien koulutus ja ohjaus.
 • Kasvien vaihtotorien järjestäminen.
 • Yhteistyö lähialueiden yhdistysten ja toimijoiden sekä ympäristöjärjestöjen kanssa.
 • Koordinoi omien vastuualueidensa (katselmukset, vieraslajit, jne.) osalta huoltotöihin osallistujien (talkoolaisten) käytön.
 • Raportoi toimikunnan toiminnasta yhdistyksen hallitusta.
 • Laatii toimintakertomuksen ja toimintasuunnitelman hallitukselle ja yhdistyksen jäsenten luettavaksi osana vuosikokousmateriaalia.

 

Yhteystietoja:

Leo Pusa

Omenatie 112
040 832 4218
leo.a.pusa@gmail.com

Arto Härkönen 

Muuraintie 305
050 4871273
arto.harkonen@gmail.com

Tuija Lujanen-Lampi

Vadelmatie 80
050 4082 488

Hallitus

Lue lisää

Meidän Marjis

Marjaniemen siirtolapuutarha ry (tuttavallisesti Marjis) sijaitsee Itä-Helsingissä lyhyen kävelymatkan päässä Itäkeskuksesta.

Puutarha on perustettu vuonna 1946. Alueella on 320 mökkiä ja keskimääräinen palstakoko on n. 400 m². Koko ryhmäpuutarhan pinta-ala on 18 ha. Alue on vuokrattu Helsingin kaupungilta ja nykyinen vuokra-aika jatkuu vuoteen 2026. Yhdistyksen asioista päätetään vuosikokouksessa ja syyskokouksessa.

Marjiksen kesä on täynnä tapahtumia: juhlia, kerhoja, luentoja, myyjäisiä… Osallistuminen on vilkasta ja Marjiksen yhteishenki kukoistaa. Alueen yhteiset toiminnot hoidetaan vapaa­ehtois­voimin ja mökkiläisten talkootöillä.