Hallituksessa 10.4. päätettyä

Hallituksessa 10.4. päätettyä

Järjestäytyminen

Hallituksen tutustui toisiinsa ja jakoi vastuut keskenään. Vastuut on päivitetty nettisivuille ja päivitetään myös ilmoitustauluille. Anne Franckille tervetuloa hallitukseen!

Vuosikokousevästykset

Kokous sujui hyvin ja asiallisessa hengessä. Kokous kesti lähes neljä tuntia. Hallitus pyrkii jatkossa jakamaan päätösasioita niin, että ne jakaantuisivat tasaisemmin sääntömääräisten kokousten kesken.

Käteisen käyttö pyritään tiedottamisella saamaan mahdollisimman vähäiseksi. Hallitus etsii hyviä ratkaisuja käteisen rahan käytön korvaajaksi syyskokoukseen esitettäväksi. Järjestysmääräyksiin ja Rakentamistapaohjeeseen lisättiin mökin numeron näkyvillä olo.

Saunan luvanvaraisuuden selvittäminen. Kaupungin ohjeistuksen mukaan leikkimökkiä voi käyttää huvimajana, vierasmajana tai varastona ja sinne voi sijoittaa mm. kuivakäymälän. Leikkimökin muuttamista saunaksi ei ole erikseen kielletty, jos jätevesien käsittelylle on haettu toimenpidelupa Helsingin rakennusvalvonnasta

Talousasiat

Hallitus on päättänyt kirjanpidon tekemisen tilitoimistolle Tiliverkko Oy ja siirtyä sähköiseen kirjanpitoon. Eeva Rintala lupasi tukea tietojen siirtovaiheessa ja toimia 25.4. asti taloudenhoitajana, jolloin tehdään välitilinpäätös ja toiminnantarkastaja käy siihenastisen taloudenhoidon lävitse.

Uudeksi taloudenhoitajaksi valittiin Arto Härkönen, jolle päätettiin myöntää tilinkäyttöoikeudet sekä yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus.

Tekninen toimikunta

Stadin Lasi Oy vaihtaa Marjalan vanhat ikkunat (vaihtamatta jääneet 5 kpl) uusiin ja samalla vaihtaa saunan pesuhuoneen ja pääportin ilmoitustaulun rikkinäiset ikkunat uusiin.

Päätettiin ilmalämpöpumpun hankinnassa sekä lattian pinnoituksesta.

Hallitus päätti antaa saunatiimille luvan vaihtaa Marjalan ympäriltä kaadetut tukit valmiisiin klapeihin. Leo ilmoitti tilaavansa saunan piipun nuohouksen. Hallituksen järjestämä kiitossaunatilaisuus, jonka yhteydessä Taimi nimittää yhdistyksen uuden työtilan Työpajaksi pidetään lauantaina 13.4. kello 15. Hallitus kiittää kaikkia niitä jäseniä, jotka ovat olleet pyyteettömästi ja vapaaehtoisesti tekemässä saunan kellarin varastosta uutta yhteistä työtilaa.

Kulttuuritoimikunta

MarjisINFO ilmestyy ennen 19.5. kevätinfoa.

Tapahtumat ilmoitetaan ilmoitustauluille pääsääntöisesti kuukausittaisina ilmoituksina. Nettisivuille ja Facebook-sivuille päivitetään tarkemmat tapahtumatiedot.

Nettisivuja ollaan päivittämässä Yhdistysavaimen alle ja uudet nettisivut julkaistaan huhti-toukokuun vaihteessa. Tällä alustalla ei ole kirppispalstaa, päätettiin perustaa kirppis Facebook-sivuille.

Vuosikokous antoi hyväksynnän kuntalaisaloitteen tekemisestä Marjaniemen siirtolapuutarhan suojelemiseksi. Kuntalaisaloitteen sisällön syventämiseksi on suunnitteille juttutupatyyppisiä tapahtumia.

Aluejärjestö lähettää kirjallisen ehdotuksen Helsingin kaupunginhallitukselle siirtolapuutarhojen sisällyttämisestä Kansalliseen kaupunkipuistoon.

Järjestäytymisasioita ja tiedotusasioita

Hallitus päätti kutsua toimikuntien puheenjohtajat seuraavaan hallituksen kokoukseen.

Hallitus päätti perustaa työryhmän, joka valmistelee hallitukselle asioita. Työryhmässä ovat jäseninä pj, varapj ja sihteeri ja tarvittaessa asiaan liittyvä toimihenkilö.

Hallitus perusti myös laajennetun työryhmän, jossa ovat jäseninä puheenjohtajisto ja toimikuntien puheenjohtajat ja tarvittaessa asiantuntijoita. Laajennettu työryhmä käsittelee hallituksen ja toimikuntien yhteistyö- ja kehittämisasioita.

Taimi selvittää muovinkeräyksen aloittamiseen liittyvät asiat.

WC- ja pesutilojen siivouksen tarjoukset saapuvat 15.4.2019 mennessä. Isännöitsijä tekee koosteen hallitukselle päätöksen tekoa varten.