Hallituksessa 20.3. päätettyä

Marjalan jatkotyöt

Hallituksen edustajien ja Marjala-työryhmien edustajien, sisätyöryhmän vetäjän Rauni Söderlundin sekä ulko- ja sisätyöryhmien edustajan Heikki Kylliäisen voimin oli laadittu esitys, miten Marjalan remontin osalta edetään ensimmäisessä vaiheessa keväällä 2019 ja toisessa vaiheessa syksyllä 2019 ja sen jälkeen. Puheenjohtajan esityksestä hyväksyttiin yksimielisesti ko. esitys hallituksen esitykseksi yhdistyksen vuosikokoukselle,

Vuosikokouksessa 2019 valittava yhdistyksen hallitus voi tehdä syyskokoukselle uusia esityksiä.

Keskusteltiin tulevien erilaisten työryhmien ja eri toimijoiden rooleista, tehtävien määrittelystä, ohijohtamisesta sekä päätösten teosta. Tehtävien annot, vastuiden määrittelyt sekä työryhmien muu toiminta täytyy määritellä tarkasti työskentelyn alussa. Työryhmät toimivat hallituksen alaisuudessa ja raportoivat sovitusti hallitukselle.

Talousasiat

Kirjanpito ja laskutus ulkoistetaan hallituksen edellisen kokouksen päätöksen mukaisesti. Hyväksyttiin yksimielisesti Tiliverkon tarjous. Eeva Rintala lupasi tukea tietojen siirtovaiheessa ja toimia 25.4. asti taloudenhoitajana, jonka jälkeen toiminnantarkastaja käy siihenastisen taloudenhoidon lävitse.

Nykyinen tilintarkastaja Tuula Hirvonen on ilmoittanut, että voisi hoitaa vielä tämän vuoden tarkastuksen. Sen jälkeen tilintarkastajan vaihtuminen on ajankohtaista.

Eeva Rintala alleviivasi, että jatkossa esitettäessä kuitteja yhdistyksen maksettavaksi pienistä ostoista yhdistyksen toimintaa varten on tärkeätä selkeästi selvittää kuitissa, mihin tarkoitukseen summa on käytetty. Tilitoimisto ei voi tuntea käytäntöjämme niin hyvin kuin taloudenhoitajana ja kirjanpitäjänä toiminut yhdistyksen jäsen Eeva Rintala on tuntenut.

Televisioverkoston ylläpito

Frans Wärn selvitti Marjaniemen digitelevisioasioita hoitaneen Heikki Valtosen kanssa käydyn keskustelun perusteella, mitä toimenpiteitä uusiutuva tv-tekniikka aiheuttaa Marjaniemessä 1.4.2020 mennessä, jolloin antennivastaanoton televisiot, joissa ei ole T2-viritintä teräväpiirtolähetyksille, sammuvat. Marjaniemen TV-verkkoon joudutaan tekemään valtava määrä mittauksia, joiden teko on hyvin työllistävä hanke. Toivomme löytyvän esimerkiksi kesätyötä tekemään elektroniikka-alan opiskelijaa tai muuta vapaaehtoista mökkiläisten joukosta jo vuodelle 2019. Asia otetaan esille vuosikokouksessa. Heikki Valtonen on valmis kouluttamaan mittauksien tekoon. Jos vapaaehtoista tehtävään ei löydy, joudumme varautumaan kesätyöntekijälle maksettavaan palkkaan, koska tätä ei voi jättää tekemättä. Uusi hallitus tekee asiasta päätökset vuosikokouksen jälkeen.

Muut vuosikokouksen valmisteluasiat

Hallituksen lähtökohtana on, että hallituksessa olisi jatkossa vain kahdeksan jäsentä eli sääntöjen sallima pienin määrä. Tämä on perusteltua aiemmin hallituksen vastuulla olleiden asioiden siirtyessä toimikuntien vastuulle. Yhdistyksen jäsenistä selkeä enemmistö on naisia. Näin muodoin olisi toivottavaa, että hallitusta täydennetään yhdistyksen naispuolisten jäsenten joukosta.

Marjalan remontin osalta keskusteltiin esittelyiden koordinoinnista niin että jäsenille muodostuu mahdollisimman selkeä kuva. Frans Wärn ja Rauni Söderlund valmistelevat.

Yhdistyksen uusille sivuille käyttäjätunnukseksi tulee sähköpostiosoite. Laitetaan kokouksessa useampi lista kiertämään uusien tai muuttuneiden sähköpostiosoitteiden keräämiseksi.

Toimikunnat

Leo Pusa kertoi 9.3.2019 Marjaniemessä järjestetystä jurttasaunasta. Saunan tarjonneen Stoan edustajan arvion mukaan ainakin 150 henkilöä osallistui. Saatu runsaasti Marjaniemen alueelta kaadettujen puiden runkoja kaupungilta. Puiden pilkkominen on aikamoinen urakka ja halukkaita tekijöitä kaivataan.

Yhdistyksen tilaisuuksien mainostamisessa erityisesti ilmoitustauluilla siirrytään vähemmän työllistävään malliin; samaan mainokseen kerätään useamman tilaisuuden tiedot esim. kuukausittain.