Katselmukset

Jokainen mökkiläinen on velvollinen pitämään tonttinsa, rakennuksensa ja rakennelmansa siistinä. Mökkiläisistä koostuva talkooryhmä suorittaa kesä-heinäkuussa katselmuksen, jossa tarkastetaan mm. kaikkien palstojen pensasaitojen korkeus (max 140 cm) ja leveys, huoltokäytävien avoimuus, puiden korkeus, teiden rikkaruohottomuus ja puutarhan yleinen siisteys. Muistathan, että oman tonttisi takapiha on toisen etupiha, joten pidä tonttisi siistinä joka puolelta.

Mikäli palsta ei ole sääntöjen mukainen, annetaan palstan haltijalle huomautus ja määräaika, johon mennessä puutteet tulee korjata.

Yhdistys voi leikkauttaa mökkiläisen pensasaidan ja puut ja lähettää laskun mökkiläiselle, jos mökkiläinen ei tätä itse hoida huomautuksesta huolimatta (vuosikokouksen 2010 päätös sekä vuokrasopimuksen § 13: Ellei vuokramies korjaa puutteellisuuksia, yhdistys voi suorittaa ne vuokramiehen kustannuksella). Hoitamaton tontti voi myös olla aihe tontin vuokrasopimuksen purkamiseen.

Tonttien kunnossapidossa tulee noudattaa Helsingin kaupungin rakennusviraston laatimia ohjeita:

Siirtolapuutarhojen pelisäännöt (pdf)

Kaupunki tekee vuosittain oman katselmuksensa ja antaa tarvittaessa yhdistykselle omat korjauskehotuksensa.