Jätehuolto

Kaikilla kolmella parkkipaikalla on roskakatokset. Katoksissa on astiat sekajätteelle, paperille, muoville, kartongille, lasille ja pienmetallille. Katoksen seinään kiinnitettyjä lajitteluohjeita tulee noudattaa. Ylitäysiin astioihin tai roskakatoksen lattialle tai katoksen ulkopuolelle ei saa jättää roskia.

 • Roskikset tyhjennetään kesä-elokuussa kaksi kertaa viikossa. Jätekatoksiin käy iLoq-yleisavain.
 • Puutarha- ja biojätettä ei saa tuoda roskiksiin!
 • Jokaisella palstalla tulee olla komposti puutarhajätteen kompostoimista varten. Keittiöjäte on joko vietävä alueen ulkopuolelle tai kompostoitava omassa talousjätekompostorissa, johon jyrsijät eivät pääse. HSY:n kopmpostointiopas
 • Jätehuoltoon liittyvissä asioissa voit tarvittaessa olla yhteydessä varapuheenjohtaja Karita Lesojeffiin 050 363 3441 tai karita.lesojeff@gmail.com 

Jätevesien käsittely

Jätevesien käsittelyssä tulee noudattaa Suomen ympäristölakia ja Helsingin kaupunkiympäristön ympäristönsuojeluyksikön ohjeita. Monissa mökeissä on nykyisellään vain kantovesi, kesävesi tulee palstan nurkkaan eikä mökeissä ole tyyppipiirustusten mukaisesti vesijohtoa, viemäriä eikä märkätiloja. 

 • Niissä mökeissä, joihin on vedetty painevesi sisään, tulee noudattaa Helsingin ympäristönsuojeluyksikön ohjeita harmaiden vesien käsittelystä: www.hel.fi
 • Rakennusvalvonnan toimenpidelupaa ei tähän tarvita.
 • Jätevedet tulee käsitellä siten, ettei niistä aiheudu terveys- tai ympäristöhaittaa, eikä se saa haitata naapureita.
 • Tiskivesiä ei saa myöskään johtaa välikäytäville tai tielle! Muistathan huomioida tämän tiskipaikkasi sijoittelussa. Ekopesuainetta käyttämällä voit hyödyntää tiskiveden vaikkapa kukkien kastelussa.
 • Hygieniasyistä yöastioiden tai virtsasäiliöiden tyhjentäminen ei ole sallittua alueen vessoihin. Virtsan voi edelleen hyötykäyttää laimennettuna kastelussa tai kompostiherätteenä.
 • Kasvimyrkkyjen käyttöön liittyen yhdistys ja ympäristötoimikunta suosittavat vahvasti, etteivät mökkiläiset käyttäisi terveydelle ja ympäristölle vaarallisia kemiallisia torjunta-aineita, kuten esimerkiksi kauppanimikkeellä Roundup myytävää glysofaattia sisältävää tuotetta. Luonnonmukaiset torjuntamenetelmät ovat turvallisia ja tehokkaita!
 • Lisätietoja jätevesien käsittelystä voi kysyä
  ympäristötiimiltä.