Katselmukset

Jokainen mökkiläinen on vuokrasopimuksen ja sääntöjen mukaan velvollinen pitämään tonttinsa siistinä sekä rakennuksensa ja rakennelmansa hyvässä kunnossa yhdistyksen Rakentamistapaohjeen mukaisesti. Mökkiläisistä koostuva katselmusryhmä suorittaa kesä-heinäkuussa kasvillisuuteen ja siisteyteen liittyvän katselmuksen, jossa tarkastetaan mm. kaikkien palstojen pensasaitojen korkeus (max.140 cm) ja leveys (60-100 cm), välikäytävien avoimuus, puiden korkeus, teiden rikkaruohottomuus ja puutarhan yleinen siisteys. Muistathan, että oman tonttisi takapiha on toisen etupiha, joten pidä tonttisi siistinä joka puolelta.

Rakennustoimikunta suorittaa katselmuksia, joissa tarkastellaan mökin ja rakennelmien sääntöjenmukaisuutta ja annetaan neuvoja ja opastusta rakentamiseen ja kunnostamiseen liittyvissä asioissa.

Mikäli palsta ja sen kasvillisuus eivät ole sääntöjen mukaiset, annetaan palstan haltijalle huomautus ja määräaika, johon mennessä puutteet tulee korjata. Myös rakennuksiin kohdistuvista katselmuksista laaditaan katselmusraportti, johon kirjataan mahdolliset korjattavat asiat ja korjausten määräajat.

Yhdistys voi leikkauttaa mökkiläisen pensasaidan ja puut ja lähettää laskun mökkiläiselle, jos mökkiläinen ei tätä itse hoida huomautuksesta huolimatta (vuosikokouksen 2010 päätös sekä vuokrasopimuksen § 13: Ellei vuokramies korjaa puutteellisuuksia, yhdistys voi suorittaa ne vuokramiehen kustannuksella). Hoitamaton tontti ja sääntöjen vastainen mökki tai rakennelma voi myös olla aihe tontin vuokrasopimuksen purkamiseen.

Tonttien kunnossapidossa ja uudis- ja korjausrakentamisessa tulee noudattaa yhdistyksen Rakentamistapaohjetta sekä Helsingin kaupungin laatimia ohjeita:

Kaupunki tekee vuosittain oman katselmuksensa ja antaa tarvittaessa yhdistykselle omat korjauskehotuksensa.