Katselmukset

Jokainen mökkiläinen on vuokrasopimuksen ja sääntöjen mukaan velvollinen pitämään tonttinsa siistinä sekä rakennuksensa ja rakennelmansa hyvässä kunnossa yhdistyksen Rakentamistapaohjeen mukaisesti. 

Palstakatselmointitiimin kouluttamat ja ohjaamat katselmusryhmät suorittavat parittomina vuosina kesä–heinäkuussa kasvillisuuteen ja siisteyteen liittyvän katselmuksen, jossa tarkastetaan palstan kasvillisuuden sääntöjen mukaisuus, mm. kaikkien palstojen pensasaitojen korkeus (max. 140 cm) ja leveys (60–100 cm), välikäytävien avoimuus, puiden korkeus, teiden rikkaruohottomuus ja puutarhan yleinen siisteys. 

Muistathan, että oman palstasi takaosa on toisen etuosa, joten pidä palstasi siistinä joka puolelta. Palstalla ei saa säilyttää rakennusjätteitä, romuja, täytettyjä jätesäkkejä, risukasoja, rikkinäisiä huonekaluja, kivi- tai betonilaattakasoja, maa-aineskasoja yms.

Rakennustiimi suorittaa katselmuksia, joissa tarkastellaan mökin ja rakennelmien sääntöjenmukaisuutta ja annetaan neuvoja ja opastusta rakentamiseen ja kunnostamiseen liittyvissä asioissa.

Jos palsta ja sen kasvillisuus eivät ole sääntöjen mukaiset, annetaan palstan haltijalle huomautus ja määräaika, johon mennessä puutteet tulee korjata. Myös rakennuksiin kohdistuvista katselmuksista laaditaan katselmusraportti, johon kirjataan mahdolliset korjattavat asiat ja korjausten määräajat.

Yhdistys voi esim. leikkauttaa mökkiläisen pensasaidan ja puut ja lähettää laskun mökkiläiselle, jos mökkiläinen ei tätä itse hoida huomautuksesta huolimatta (vuosikokouksen 2010 päätös sekä vuokrasopimuksen § 13: Ellei vuokramies korjaa puutteellisuuksia, yhdistys voi suorittaa ne vuokramiehen kustannuksella). Hoitamaton tontti ja sääntöjen vastainen mökki tai rakennelma voi myös olla aihe tontin vuokrasopimuksen purkamiseen.

Tonttien kunnossapidossa ja uudis- ja korjausrakentamisessa tulee noudattaa yhdistyksen Rakentamistapaohjetta sekä Helsingin kaupungin laatimia ohjeita:

Kaupunki tekee vuosittain oman katselmuksensa ja antaa tarvittaessa yhdistykselle omat korjauskehotuksensa.

Katselmointilomakketta voi käyttää myös omana muistilistana asioista, joiden tulee olla kunnossa omalla pastalla: