Ulkopuoliset palvelut

Ammatinharjoittajia ja pienyrityksiä, jotka on hyväksi havaittu.


Puunkaatoa , oksien haketusta ja kantojen jyrsintää

Tapio Tihtonen / TMI Helsingin metsuri

0400 647474


Arboristipalveluita

Puiden kaadot, hoitoleikkaukset (mm.omenapuut ), kannon jyrsinnät, puiden istutukset, kuntoarviot ja lausunnot, maisemasuunnittelut

Tarjouspyynnöt mielellään sähköpostilla
Arboristi Jarno Lehtoranta
Arboristipalvelu Lehtoranta Oy
Veromiehentie 17
01510 Vantaa
+358 40 738 04 65
www.lehtoranta.pro
jarno@lehtoranta.pro