Autolla ajaminen

AUTOLLA AJO

Autolla ja muilla moottoriajoneuvoilla saa ajaa siirtolapuutarha-alueella vain huolto-, sairas- ja invalidiajoa. Tarpeeton autolla ajo on kielletty. Taksin saa tilata oman palstan eteen ainoastaan, jos kyseessä on sairas- tai invalidiajo.

Auton saa ajaa palstan eteen, kun kuljetetaan erittäin painavaa tavaraa, jota olisi kohtuutonta kuljettaa kuljetuskärryllä tai polkupyörällä. Silloinkin auto on siirrettävä takaisin paikoitusalueelle heti purkamisen tai lastaamisen jälkeen.
Kauppakassit voi kuljettaa porteilla olevilla kärryillä. Toivottavaa olisi, että pakolliset autolla ajot hoidettaisiin aikaisin keväällä tai myöhään syksyllä, kun alueella ei asuta.


Alueella on 10 km/h nopeusrajoitus, mikä koskee myös pyöräilijöitä. Nopeusrajoituksen noudattaminen on tärkeää. Taksin asiakkaan on hyvä muistuttaa kuljettajaa nopeusrajoituksesta.

HUOM! Kun tuotat tavaraa mökillesi ulkopuolisilla tavarantoimittajilla, otathan huomioon alueen kapeat tiet. Painavien tarvikkeiden ajo palstoille tulee suorittaa siten, että tiestö sen vaurioitumatta kestää – eikä naapureiden kasvustoa tuhoudu.

PYSÄKÖINTI

Parkkipaikkoja löytyy pääportilta Virvakuja 6, Siltaportilta Tulisuontie 10 ja Metsäportilta Tulisuontie 10 B. Pääportilla on kuusiaidan vieressä kaksi paikkaa moottoripyörille ja mopoille.

Iiris-talon jatkeena olevalle parkkipaikalle voivat mökkiläiset pysäköidä pääsääntöisesti viikonloppuisin, muulloin vain lyhytaikaisiin tilanteisiin, jos on tilaa. Mökkikortti on oltava ehdottomasti esillä.

Parkkipaikat ovat mökkiläisten omille autoille, yksi kutakin mökkiä kohden. Pysäköinnin lupana toimii mökkikortti. Alueella toimii kaupungin pysäköinninvalvonta, joka voi antaa pysäköintisakkoja mökkikortittomille autoille.

Vieraat kannattaa ohjata Tulisuontien kadunvarsipaikoille tai heille voi lainata omaa mökkikorttia, jos se ei ole itsellä käytössä.

Pysäköinti on kielletty siirtolapuutarhan alueella olevilla levennyksillä (esim. Muurain-, Mansikka- ja Herukkatiellä).

PYSÄKÖINNINVALVONTA

Alueellamme toimii kaupungin pysäköinninvalvonta. Jokaisessa pysäköidyssä autossa pitää olla näkyvillä mökkikortti. Jos sitä ei ole, pysäköinninvalvojat antavat normaalin pysäköintisakon.

Ohjaa vieraasi käyttämään julkisia liikennevälineitä tai lainaa heille vierailun ajaksi omaa mökkikorttiasi. Voit myös ohjata heidät esim. Tulisuontien kadunvarsipaikoille.