Autolla ajaminen

Autolla ja muilla moottoriajoneuvoilla saa ajaa siirtolapuutarha-alueella vain huolto-, sairas- ja invalidiajoa. Tarpeeton autolla ajo on kielletty. Taksin saa tilata oman palstan eteen ainoastaan, jos kyseessä on sairas- tai invalidiajo.

Auton saa ajaa palstan eteen, kun kuljetetaan erittäin painavaa tavaraa tai tavaraa on enemmän kuin kuljetuskärryyn kerralla turvallisesti mahtuu ja jota olisi kohtuutonta muuten kuljettaa. Silloinkin auto on siirrettävä takaisin paikoitusalueelle heti purkamisen tai lastaamisen jälkeen.
Kauppakassit voi kuljettaa porteilla olevilla kärryillä. Toivottavaa olisi, että pakolliset esimerkiksi rakentamiseen ja kunnostamiseen liittyvät ajot hoidettaisiin kesäkauden ulkopuolella.

Nopeusrajoitus

Alueella on 10 km/h nopeusrajoitus, joka koskee myös pyöräilijöitä. Nopeusrajoituksen noudattaminen on jalankulkijoiden ja lasten turvallisuuden vuoksi tärkeää. Taksin asiakkaan on hyvä muistuttaa kuljettajaa nopeusrajoituksesta.

HUOM! Kun tuotat tavaraa mökillesi ulkopuolisilla tavarantoimittajilla, ota huomioon alueen kapeat tiet. Painavien tarvikkeiden ajo palstoille tulee suorittaa siten, että tiestö sen vaurioitumatta kestää – eikä naapureiden kasvustoa tuhoudu.

Pysäköinti

Mökkiläisille tarkoitettuja pysäköintipaikkoja (1 paikka/mökkikunta) löytyy pääportin, Virvakuja 6, Siltaportin, Tulisuontie 10 A ja Metsäportin, Tulisuontie 10 B, pysäköintipaikoilta. Pääportilla on kuusiaidan vieressä kaksi paikkaa moottoripyörille ja mopoille.

Iiris-talon jatkeena olevalle pysäköintialueelle voi pysäköidä 3 tunnin ajaksi. Mökkikortti on oltava ehdottomasti esillä.

Parkkipaikat ovat mökkiläisten omille autoille, yksi kutakin mökkiä kohden. Pysäköinnin lupana toimii mökkikortti, joka on pidettävä tuulilasin kautta nähtävänä. Alueella toimii kaupungin pysäköinninvalvonta, joka voi antaa pysäköintivirhemaksun mökkikortittomille tai väärin pysäköidyille autoille.

Vieraat kannattaa ohjata Tulisuontien kadunvarsipaikoille tai heille voi lainata omaa mökkikorttia, jos se ei ole itsellä käytössä.

Pysäköinti on kielletty siirtolapuutarhan alueella olevilla levennyksillä (esim. Muurain-, Mansikka- ja Herukkatiellä).

Pysäköinninvalvonta

Alueellamme toimii kaupungin pysäköinninvalvonta. Jokaisessa pysäköidyssä autossa pitää olla näkyvillä mökkikortti. Jos sitä ei ole, pysäköinninvalvojat antavat normaalin pysäköintivirhemaksun.

Ohjaa vieraasi käyttämään julkisia liikennevälineitä tai lainaa heille vierailun ajaksi omaa mökkikorttiasi. Voit myös ohjata heidät esimerkiksi Tulisuontien kadunvarsipaikoille.