Mökin osto ja myynti

TARVITTAVAA TIETOA MÖKIN OSTOA JA MYYNTIÄ VARTEN:

 • Ostajan tai ostajien tulee olla helsinkiläisiä (vakituinen asunto Helsingissä, todistuksen saa seurakunnasta tai Digi- ja väestötietovirastosta).
 • Kauppa- tai muu luovutuskirja tehdään kolmena kappaleena, joista yhden ostaja luovuttaa yhdistykselle. SSPL:n kauppakirjamalli 
 •  Jos kyseessä on kauppa välittäjän toimesta, kauppakirjoja pitää olla neljä (myyjän, ostajan, välittäjän ja yhdistyksen kappaleet).
 • Myyjä luovuttaa vuokrasopimuksen (vuodelta 1997 ja uusilta palstoilta vuodelta 2009) uudelle omistajalle ja yhdistys tekee sopimukseen siirtoliitteen.
 • Uuden omistajan tulee saada tonttia ja Marjaniemen siirtolapuutarha ry:tä koskevat asiakirjat (säännöt, tilinpäätös, toimintakertomus ja muut edellisen vuosikokouksen asiapaperit, järjestyssäännöt, rakentamistapaohje, mökkikortti, kartta ym) käyttöönsä ennen kauppakirjan allekirjoitusta sekä kaikki mökin ja alueen perusavaimet.
  Asiakirjojen hankkimisesta vastaa myyjä. Huomaa, että välittäjät eivät pääse jäsensivuille.
 • Ostajan on ilmoitettava kaupasta vuokrasopimussihteerille, jolloin sovitaan milloin vuokrasopimuksen siirto tehdään ja ostaja merkitään uudeksi jäseneksi. Sama ilmoitusvelvollisuus koskee myös perintöä tai lahjoitusta.
 • Ostajan tulee huolehtia varainsiirtoveron (3 %) maksusta tekemällä verottajalle varainsiirtoverosta ilmoituksen 6 kuukauden sisällä kaupasta. Ohjeet löytyvät osoitteesta: https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/omaisuus/varainsiirtovero/pelkan-rakennuksen-hankinta/
 • Omistajavaihdoksen yhteydessä voidaan tehdä sähkömittarin luku ja laskutuskatko, jos kaupan osapuolet niin haluavat. Laskuttamattoman sähkönkulutuksen voi kysyä yhdistyksen sähkövastaavalta. Jos osapuolet haluavat laskutuskatkon, siitä veloitetaan 20 euroa, mutta osapuolet voivat toki sopia maksun keskenään.
 • Vuokrasopimuksen (1.1.1997–31.12.2026) 6 § mukaan vuokralainen on velvollinen pitämään palstalla olevat rakennukset, rakennelmat ja palsta-alueen hyvässä kunnossa sekä noudattamaan alueelle hyväksyttyjä järjestyssääntöjä ja Helsingin kaupungin tai yhdistyksen siinä kohden muutoin antamia määräyksiä. Puutarhapalstalla saa olla vain Marjaniemen siirtolapuutarhan rakentamistapaohjeen, mökkien tyyppipiirustusten sekä asemakaavan mukaisia rakennuksia ja rakennelmia. Näiden käyttötarkoitusta ei saa muuttaa luvattomasti. Lupaa ei myönnetä esimerkiksi erilliselle ulkohuussille eikä palstalla saa olla saunaa. Uusi vuokralainen antaa yhdistyksen edustajalle luvan tarkistaa palstalla sijaitsevat rakennukset ja sitoutuu poistamaan luvattomat rakennukset, rakennelmat tai niiden käyttötarkoituksen muutokset välittömästi.
 • Ostajan velvollisuus on myös maksaa yhdistykselle ennen jäsenyyden lopullista voimaantuloa vuosikokouksen vahvistama liittymismaksu 350 €. Mökkikunnan olemassa olevien varsinaisten jäsenten keskinäisissä kaupoissa, lahjoituksissa ja perinnöissä (omistusosuuksien muutokset, kuolinpesät) peritään kirjaamismaksu 50 €.
 • Kuolinpesien kaupoissa kauppakirjan mukana perukirja. 
 • Kaikki asiakirjat toimitetaan yhdistykselle paperisina. Yhdistys veloittaa tulostuksesta 5 €/arkki.

Lisätietoja saat vuokrasopimussihteeri@marjis.net, puheenjohtajalta ja yhdistyksen sihteeriltä.