Mökin osto ja myynti

TARVITTAVAA TIETOA MÖKIN OSTOA JA MYYNTIÄ VARTEN:

  • Ostajan/ -ien tulee olla helsinkiläinen/ -siä (vakituinen asunto Helsingissä, todistuksen saa maistraatista).
  • Kauppa – tai muu luovutuskirja tehdään kolmena kappaleena, joista yhden ostaja luovuttaa yhdistykselle.
  • Myyjä luovuttaa vuokrasopimuksen (vuodelta 1997 ja uusilta palstoilta vuodelta 2009) uudelle omistajalle ja yhdistys tekee sopimukseen siirtoliitteen.
  • Uuden omistajan tulee saada tonttia ja Marjaniemen siirtolapuutarha ry:tä koskevat asiakirjat (säännöt, tilinpäätös, toimintakertomus ja muut edellisen vuosikokouksen asiapaperit, järjestyssäännöt, rakentamistapaohje, mökkikortti, kartta ym) käyttöönsä ennen kauppakirjan allekirjoitusta sekä kaikki mökin ja alueen perusavaimet.
  • Ostajan on ilmoitettava kaupasta yhdistyksen sihteerille, jolloin sovitaan milloin vuokrasopimuksen siirto tehdään ja ostaja merkitään uudeksi jäseneksi. Sama ilmoitusvelvollisuus koskee myös perintöä tai lahjoitusta.
  • Ostajan tulee huolehtia varainsiirtoveron (4%) maksusta tekemällä verottajalle varainsiirtoverosta ilmoituksen 6 kuukauden sisällä kaupasta (lomakkeen saa netistä www.vero.fi). Yhdistys ilmoittaa kerran vuodessa verottajalle tapahtuneet kaupat ja muut omistajanvaihdokset.
  • Omistajanvaihdokseen kuuluu sähkömittarin luenta. Ottakaa yhteys sähkövastaavaan, jotta oikea osuus sähkölaskusta kohdistuu kaupan kummallekin osapuolelle.

Ostajan velvollisuus on myös maksaa yhdistykselle ennen jäsenyyden lopullista voimaantuloa vuosikokouksen vahvistama liittymismaksu 350 €. Mökkikunnan olemassa olevien varsinaisten jäsenten keskinäisissä kaupoissa, lahjoituksissa ja perinnöissä (omistusosuuksien muutokset, kuolinpesät) peritään vain kirjaamismaksu 50 €.

LISÄTIETOJA ANTAVAT PUHEENJOHTAJA, VARAPUHEENJOHTAJA JA SIHTEERI.