Mökin osto ja myynti

TARVITTAVAA TIETOA MÖKIN OSTOA JA MYYNTIÄ VARTEN:

  • Ostajan/ -ien tulee olla helsinkiläinen/ -siä (vakituinen asunto Helsingissä, todistuksen saa maistraatista).
  • Kauppa – tai muu luovutuskirja tehdään kolmena kappaleena, joista yhden ostaja luovuttaa yhdistykselle.
  • Myyjä luovuttaa vuokrasopimuksen (vuodelta 1997 ja uusilta palstoilta vuodelta 2009) uudelle omistajalle ja yhdistys tekee sopimukseen siirtoliitteen.
  • Uuden omistajan tulee saada tonttia ja Marjaniemen siirtolapuutarha ry:tä koskevat asiakirjat (säännöt, tilinpäätös, toimintakertomus ja muut edellisen vuosikokouksen asiapaperit, järjestyssäännöt, rakentamistapaohje, mökkikortti, kartta ym) käyttöönsä ennen kauppakirjan allekirjoitusta sekä kaikki mökin ja alueen perusavaimet.
  • Ostajan on ilmoitettava kaupasta yhdistyksen sihteerille, jolloin sovitaan milloin vuokrasopimuksen siirto tehdään ja ostaja merkitään uudeksi jäseneksi. Sama ilmoitusvelvollisuus koskee myös perintöä tai lahjoitusta.
  • Ostajan tulee huolehtia varainsiirtoveron (4%) maksusta tekemällä verottajalle varainsiirtoverosta ilmoituksen 6 kuukauden sisällä kaupasta (lomakkeen saa netistä www.vero.fi). Yhdistys ilmoittaa kerran vuodessa verottajalle tapahtuneet kaupat ja muut omistajanvaihdokset.
  • Omistajanvaihdokseen kuuluu sähkömittarin luenta. Ottakaa yhteys sähkövastaavaan, jotta oikea osuus sähkölaskusta kohdistuu kaupan kummallekin osapuolelle.
  • Vuokrasopimuksen (1.1.1997-31.12.2026) 6 § mukaan vuokramies on velvollinen pitämään palstalla olevat rakennukset, rakennelmat ja palsta-alueen hyvässä kunnossa sekä noudattamaan alueelle hyväksyttyjä järjestyssääntöjä ja Helsingin kaupungin tai yhdistyksen siinä kohden muutoin antamia määräyksiä. Puutarhapalstalla saa olla vain Marjaniemen siirtolapuutarhan rakentamistapaohjeen, mökkien tyyppipiirustusten sekä asemakaavan mukaisia rakennuksia ja rakennelmia. Näiden käyttötarkoitusta ei saa muuttaa luvattomasti. Lupaa ei myönnetä esimerkiksi erilliselle ulkohuussille eikä palstalla saa olla saunaa. Uusi vuokramies antaa yhdistyksen edustajalle luvan tarkistaa palstalla sijaitsevat rakennukset ja sitoutuu poistamaan luvattomat rakennukset, rakennelmat tai niiden käyttötarkoituksen muutokset välittömästi.
  • Ostajan velvollisuus on myös maksaa yhdistykselle ennen jäsenyyden lopullista voimaantuloa vuosikokouksen vahvistama liittymismaksu 350 €. Mökkikunnan olemassa olevien varsinaisten jäsenten keskinäisissä kaupoissa, lahjoituksissa ja perinnöissä (omistusosuuksien muutokset, kuolinpesät) peritään kirjaamismaksu 50 €.

LISÄTIETOJA ANTAVAT vuokrasopimussihteeri Sari Jenu, sari.jenu@gmail.com, puheenjohtaja ja yhdistyksen sihteeri.