Rakentaminen

Tutustu rakentamistapaohjeisiin huolellisesti. Mökin ja kaikkien rakennelmien uudis- ja korjausrakentamiseen tarvitaan aina toimenpidelupa yhdistykseltä. Uudisrakentamisen luvat ovat maksullisia. Rakentamis- , lupa- ja tarkastusasioissa antaa neuvoja ja opastusta toistaiseksi yhdistyksen Rakennustoimikunta.