Rakentaminen

Ohjeet ja opastus

Tutustu tämän sivun lopusta löytyviin rakentamistapaohjeisiin huolellisesti. Kaikkeen uudis- ja korjausrakentamiseen tarvitsee jättää aina toimenpidehakemus yhdistykselle. Jos et ole jostain varma, kysy! 

Rakentamista koskeviin kysymyksiin apua ja opastusta antavat rakennustoimikunnasta seuraavat henkilöt:

Kaikki em. henkilöt Leoa lukuunottamatta käyvät päivätöissä. Jätä siis päiväsaikaan mieluusti soittopyyntö sähköpostilla tai tekstiviestillä tai soita ilta-aikaan.

Muistathan, että kaikki rakennustoimikunnan jäsenet tekevät tätä työtä vapaaehtoisina ilman korvausta omalla vapaa-ajallaan ja omien päivätöidensä lisäksi. Kaikkiin kysymyksiin ei myöskään pystytä vastaamaan ennen kuin asiasta keskustellaan toimikunnan kuukausittaisissa kokouksissa. 

Otathan siis tämän huomioon, kun otat yhteyttä ja varaat riittävästi aikaa yhteydenpitoon. Kun suunnittelet rakentamista, ota yhteyttä niin aikaisin kuin mahdollista, mielellään vähintään paria kuukautta ennen suunniteltua rakentamisen aloittamista.

Hakemuksen jättäminen

Hakemuksen liitteinä pitää löytyä mittakaavaan piirretyt, riittävän yksityiskohtaiset piirustukset rakennettavista rakennelmista. Piirustuksista on käytävä ilmi rakennelman kaikki mitat. Jos et ole varma piirustusten riittävyydestä, ole yhteydessä ennen hakemuksen jättämistä. Mitä huolellisemmin hakemus ja liitteet on täytetty, sen nopeammin se pystytään käsittelemään. 

Kun hakemus on huolellisesti täytetty, jätetään se kaikkine liitteineen sähköpostitse osoitteeseen rtk@marjis.net tai vaihtoehtoisesti paperisena huoltorakennuksen yhteydessä olevaan vihreään postilaatikkoon. 

Varaa riittävästi aikaa hakemuksen käsittelyyn. Jätä hakemus aina viimeistään vähintään kuukautta ennen ajateltua töiden aloittamisaikaa, kokonaan uuden mökin tapauksessa viimeistään kahta kuukautta ennen. Vajavaisin liittein tai piirustuksin toimitettuihin hakemuksiin tullaan pyytämään täydennystä ennen luvan myöntämistä ja se luonnollisesti pidentää käsittelyaikaa.

Rakentamista ei saa aloittaa ennen kirjallisen luvan vastaanottoa.

Rakennustarkastukset

Rakentamisen aikana tehdään yksi tai useampia tarkastuksia, riippuen toimenpiteen tyypistä. Kaikkiin toimenpiteisiin tehdään vähintään lopputarkastus. Tiedon vaadituista tarkastuksista saat luvan yhteydessä. Tarkastusaikojen sopiminen rakennustoimikunnan kanssa on hakijan vastuulla.

Jos käytät urakoitsijaa, varmista ennen töiden aloittamista, että urakoitsija on tietoinen milloin ja mitä tarkastuksia työlle täytyy tehdä. Mikäli tarkastuksia ei tehdä ohjeiden mukaisesti, voi pahimmillaan edessä olla rakennelmien purkaminen. Tästä aiheutuvat lisäkulut lankeavat luonnollisesti rakennuttajalle, ole siis tässä erittäin huolellinen.

Maksut

Osasta toimenpideluvista peritään maksu (nämä päätetään yhdistyksen vuosikokouksessa) ja näistä toimitetaan hakijalle erillinen lasku jälkikäteen. Yhdistyksen tilille ei tule maksaa mitään ilman tätä laskua ja siinä olevaa viitenumeroa.  

Ohjeet, kaavakkeet ja tyyppipiirustukset