Sähköt

Sähköt ovat käytössä ympäri vuoden. Varmista siksi, etteivät sähkölaitteesi jää turhaan päälle. Jos olet pitempään poissa, voit katkaista sähkön pääkytkimestä.

Sähkökatkoksen korjaamisesta/uudelleen kytkemisestä ja mökin sähköjen poiskytkennästä ja takaisin kytkemisestä (katujakokaapin sulakkeet) vastaa huoltotiimin sähköryhmä.

Uuden mökin sähköt

Kaikissa rakennettavissa uusissa mökeissä vaaditaan lopputarkastuksen yhteydessä sähkötöiden käyttöönottoilmoitus ja mittauspöytäkirja. Nämä asiakirjat saa sähkötöiden tekijältä.

Sähköturvallisuudesta

Tarkista käyttämiesi jatkojohtojen ja pistorasioiden kunto. Pinnaltaan näkyvästi haurastunut tai halkeillut jatkojohto tulee hävittää. Jos pistotulpassa tai jatkopistorasiassa on näkyviä vaurioita tai kulumia, se on vaihdettava uuteen.

Hankkiessasi uuden jatkojohdon tai kaapelikelan, varmista, että siinä on asianmukaiset merkinnät ulkokäyttöön sopivuudesta. Suomen vaativiin olosuhteisiin on testattu ja turvallisiksi havaittu FI-merkinnällä varustetut johdot.

Sähkötöissä on käytettävä luvat omaavaa sähköasennusyritystä tai -asentajaa. Ulkokäytössä sähkölaitteisiin, jatkojohtoon ja kaapelikelaan tulee ottaa virta vikavirtasuojatusta pistorasioista. Vain luvat omaava sähköammattilainen saa vaihtaa ulkopistorasiat vikavirtasuojattuun malliin, mikäli niitä ei vielä ole. Samalla on tarkistettava syöttöjärjestelmän kunto. 

Sähköön liittyvät vikailmoitukset voit tehdä huoltotiimille: marjishuolto@gmail.com  

Sähköön liittyviä neuvoja ja ohjeita saat: marjishuolto@gmail.com tai risto.kivela45@gmail.com