Sähköt

Sähköt ovat käytössä ympäri vuoden. Varmista siksi, etteivät sähkölaitteesi jää turhaan päälle. Jos olet pitempään poissa, voit katkaista sähkön pääkytkimestä.

Itse aiheutetun sähkökatkoksen korjaamisesta/uudelleen kytkemisestä veloitetaan 20 euroa.

UUDEN MÖKIN SÄHKÖT

Kaikissa rakennettavissa uusissa mökeissä vaaditaan lopputarkastuksen yhteydessä sähkötöiden käyttöönottoilmoitus ja mittauspöytäkirja. Nämä asiakirjat saa sähkötöiden tekijältä.

SÄHKÖTURVALLISUUDESTA

Tarkista käyttämiesi jatkojohtojen ja pistorasioiden kunto. Pinnaltaan näkyvästi haurastunut tai halkeillut jatkojohto tulee hävittää. Jos pistotulpassa tai jatkopistorasiassa on näkyviä vaurioita tai kulumia, se on vaihdettava uuteen.

Hankkiessasi uuden jatkojohdon tai kaapelikelan, varmista, että siinä on asianmukaiset merkinnät ulkokäyttöön sopivuudesta. Suomen vaativiin olosuhteisiin on testattu ja turvallisiksi havaittu FI-merkinnällä varustetut johdot.

Sähkötöissä on käytettävä luvat omaavaa sähköasennusyritystä tai -asentajaa. Ulkokäytössä sähkölaitteisiin, jatkojohtoon ja kaapelikelaan tulee ottaa virta vikavirtasuojatusta pistorasioista. Vain luvat omaava sähköammattilainen saa vaihtaa ulkopistorasiat vikavirtasuojattuun malliin, mikäli niitä ei vielä ole. Samalla on tarkistettava syöttöjärjestelmän kunto. 

Sähköön liittyviin kysymyksiin ja vikailmoituksiin neuvoo ja vastaa Huoltotoimikunta ja yhdistyksen isännöitsijä

Matti Taina, 044 243 3071, mattitaina57@gmail.com